برچسب زده شده : ورزش کردن در گرما

آیا ورزش در گرما می‌تواند باعث کم شدن فواید و تأثیرات ورزش شود؟ ۱

آیا ورزش در گرما می‌تواند باعث کم شدن فواید و تأثیرات ورزش شود؟

وقتی مشغول به ورزش در گرما هستید، احساس می‌کنید در حال تمرین و فعالیت شدید هستید، اینطور نیست؟ شاید فکر کنید با نفس نفس زدن و زیاد عرق ریختن، فواید بیشتری از تمرینات نصیب‌تان...