برچسب زده شده : وزنه سبک یا سنگین

آیا وزنه‌های سبک هم می‌توانند به اندازه وزنه‌های سنگین مؤثر باشند؟ ۱۰

آیا وزنه‌ های سبک هم می‌توانند به اندازه وزنه‌های سنگین در عضله سازی مؤثر باشند؟

یافته‌های پژوهشی جدید نشان داده‌اند افرادی که با وزنه‌ های سبک تمرین می‌کنند هم می‌توانند به اندازه آن‌هایی که وزنه‌های بسیار سنگین‌تری می‌زنند، عضله بسازند و استقامت خود را تقویت کنید؛ البته اگر برنامه‌ریزی...