برچسب زده شده : پیشگیری آلزایمر

تأثیر ورزش بر آلزایمر ۰

تأثیر ورزش بر آلزایمر

با افزایش رفاه اجتماعی، گسترش امکانات بهداشتی و درمانی و افزایش طول عمر به علت بهبود شاخصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیماری های دوران سالمندی بیش از هر زمان دیگر در کشورهای جهان...