برچسب زده شده : چاقی کودکان

۰

تاثیر آب بر کاهش وزن کودکان چاق

در حدود ۷۵- ۶۰ درصد کل انرژی مصرفی روزانه مربوط به انرژی مصرفی در حال استراحت است، یعنی حالتی که شخص هیچگونه فعالیت جسمی نداشته و به ‌طور کامل در حال استراحت می باشد....