برچسب زده شده : چربی زیر گردن

۲

چربی‌های زیر چانه و گردن

یکی دیگر از انواع چاقی که بسیاری از افراد را رنج می‌دهد، چاقی‌های موضعی است. همه ما این افراد را دیده‌ایم و شاید خودمان هم یکی از آنها باشیم و ندانیم چه کار کنیم...