برچسب زده شده : کاهش وزن و عضله سازی

بهترین برنامه تمرینی و غذایی برای کاهش وزن هنگام عضله‌سازی ۱۲

بهترین برنامه تمرینی و غذایی برای کاهش وزن هنگام عضله‌سازی

هرچه ترکیب بدنی بهتری داشته باشید – عضله و استخوان بیشتر و چربی کمتر- بدنی سالم‌تر و جذاب‌تر خواهید داشت. عضلات متابولیسم پایه را افزایش داده و موجب کالری‌سوزی بیشتری در شبانه روز می‌شوند...