برچسب زده شده : کششی pnf

حرکات کششی PNF را چگونه انجام دهیم؟ ۱۵

حرکات کششی PNF را چگونه انجام دهیم؟

حرکات کششی PNF(کشش تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده های عمقی) روشی است که به سرعت دامنه حرکت را توسعه می دهد. این روش در اصل برای توانبخشی طراحی شده است، اما امروزه ورزشکاران نیز...