برچسب زده شده : کشیدگی

۰

درمان کشیدگی ساق پا

برای درمان آسیب عضله ساق پا و کشیدگی ساق پا و همچنین برای جلوگیری از آسیب در این ناحیه می توانید با حرکات کششی به آرامی در ناحیه عضله ساق پا کشش ایجاد کنید.در...