برچسب‌ها: کمبود وزن
کم وزنی و لاغری
کاهش وزن
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
کم وزنی و لاغری

کم وزنی یا لاغری عبارت است از وزن برای قد به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از وزن مطلوب یا نمایه توده بدن کمتر از ۱۹/۵ کیولوگرم بر...