برچسب زده شده : گزارش عملکرد

تبریک سال نو ۱۶

تبریک سال نو و سخنی با شما

در واپسین ساعات سال ۹۲، علم ورزش به استقبال سومین بهار خود می رود.خوشحالیم از اینکه در این ۲ سال گذشته توانسته ایم با ایجاد بستری هدفمند و تنها با هدف ترویج دانش ورزش...