برچسب‌ها: گلوکز
تغذیه در حین تمرین
تغذیه ورزشی
۲۵ فروردین ۱۳۹۱
تغذیه در حین تمرین یا مسابقه

تغذیه ورزشکاران همیشه مورد توجه بوده است، اما شاید به تغذیه در حین تمرین یا مسابقه آنچنان توجهی نشده باشد.لذا لازم است ورزشکاران و مربیان در این زمینه اطلاعاتی...