تازه‌ترین مطالب رشد و تکامل حرکتی
رشد و تکامل حرکتی
۲۱ فروردین ۱۳۹۲
مدل ساعت شنی گالاهو

مدل ساعت شنی گالاهو در خصوص رشد حرکتی در طول عمر یکی از مدل های جدید رشد حرکتی انسان که بر پایه دیدگاه بوم شناختی و با تاکید بر سه عامل ویژگی های فردی و محیط و تکلیف مطرح شده مدل ساعت شنی گالاهو است. گالاهو فرایند رشد حرکنی...

رشد و تکامل مهارت دویدن
رشد و تکامل حرکتی
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
رشد و تکامل مهارت دویدن

دویدن عبارت است از یک رشته پرش‌های آرام و هماهنگ که به هنگام اجرای آن ها وزن بدن به صورت معلق در هوا به ترتیب روی یک پا و سپس روی پای دیگر قرار می‌گیرد. کودک قبل از اینکه بتواند بدود راه رفتن مستقل را می‌آموزد. با کسب توانایی...

رشد و تکامل مهارت راه رفتن
رشد و تکامل حرکتی
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
رشد و تکامل مهارت راه رفتن

راه رفتن شکل طبیعی جابجایی عمودی است.چرخه گام در هر گام شامل یک مرحله‌ی نوسان و یک مرحله اتکاء در هر پاست. لحظه‌ای که هر دو پا با سطح اتکاء در تماس است در راه رفتن حائز اهمیت است.میزان پیشرفت کودک در توانایی راه رفتن به میزان رشد یا...

انواع رفلکس های ابتدایی دوران طفولیت

اکثر رفلکس های ابتدایی مربوط به تغریه و حفاظت بدن هستند بنابراین نقش حیاتی دارند. این رفکس ها عمدتاً در زمان تولد تا سه ماهگی مشاهده می شوند برخی نیز تا یک سالگی مشاهده می شوند .انواع رفلکس های ابتدایی دوران طفولیت که در زیر توضیح داده خواهد شد...

انواع بازتاب‌های دوران کودکی

بازتاب – reflex : پاسخ غیر ارادی و خودکار سیستم عصبی مرکزی به انواع محرک ها مثل فشار، صدا، تحریک لمسی و … است.  اکثریت بازتاب‌ها توسط سطوح پایین قشر مغز مثل نخاع، بصل‌النخاع، ساقه مغز و برجستگی‌های حلقوی کنترل می‌شوند. نخستین شکل حرکات انسان حرکات بازتابی است. در...

مراحل مختلف رشد و نمو قبل از تولد

رشد و نمو قبل از تولد در سه بخش زیر خلاصه می‌شود. الف) دوره پیش رویانی که از زمان تشکیل سلول تخم تا لانه گزینی در دیواره رحم به طول می‌انجامد که حدود ۲ هفته طول می‌کشد. ب) دوره رویانی که از هفته دوم تا هفته هشتم به طول...

رشد و نمو دستگاه‌های حرکتی

استخوان‌بندی در اوایل زندگی رویانی دستگاه استخوانی به صورت «مدل غضروفی» است. در جنین دو ماهه مراکز استخوان‌سازی در بخش میانی استخوان‌های بلند مانند بازو و ران تشکیل می‌شود. پس از تولد رشد و نمو استخوان از مراکز ثانویه در دو انتهای تنه‌ی استخوا‌ن‌های بلند رخ می‌دهد که به...

رشد و تکامل جسمانی

فرایند رشد و تکامل جسمانی از لحظه تشکیل نطفه آغاز می‌شود. رشد اولیه تحت کنترل ژن‌ها اتفاق می‌افتد. ژن‌ها هم جنبه‌های هنجار رشد و هم جنبه‌های ناهنجار آن را تعیین می‌کنند.عوامل محیطی به طور مثبت و منفی روی نمو و بالیدگی اندام‌های تاثیر می‌گذارند بعد از عمل لقاح و...

جهات رشد در رشد و تکامل حرکتی‏

تغییرات رشدی دارای ویژگی های متعددی می باشد که یکی از ویژگی ها جهت دار بودن رشد می باشد. تغییرات رشدی یا در جهت مثبت (پیشرونده) پیش می روند یا در جهت منفی (پسرونده) می باشد.از دیدگاه بالیدگی (گزل) رشد در همه انسان ها از جهات قابل پیش بینی...

آشنایی با رشد و تکامل حرکتی

هر جا زندگی وجود دارد،حرکت نیز وجود دارد.زندگی‏ بدون حرکت قابل تصور نیست.حرکت در حیات انسان پیش‏ از تولد،آغاز و تا پایان حیات ادامه می‏ یابد.حرکت به شکل‏ بازتابی آغاز و به وسیله اعصاب زیر قشری کنترل می‏ شود، سپس به تدریج و به ‏طور فزاینده با پیچیده ‏تر...

واژه های تخصصی رشد و تکامل حرکتی

علم مطالعه حرکت انسان از چندین رشته فرعی تشکیل شده است. رفتار حرکتی به بررسی اصول حاکم بر رفتار حرکتی انسان ( خصوصاً حرکات ماهرانه ) می پردازد. رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی و رشد حرکتی است. کنترل حرکتی به مطالعه جنبه های عصبی، جسمانی و رفتاری...

تاریخچه رشد و تکامل حرکتی

اولین تلاش های جدی در مطالعه  رشد و تکامل حرکتی در کودکان توسط بای لی, آماترودا, گزل و مک گرا انجام گرفت.دانشمندان مذکور علاقه مند بودند تا ارتباط بین رشد حرکتی با سایر موارد مانند دستگاه عصبی, زبان آموزی و تفکر را مورد بررسی قرار دهند. ارتباط واکنش مغز...