دسته: حرکت شناسی

۲۳

آشنایی با حرکات بازو و عضلات درگیر

حرکات بازو فلکشن (خم‎شدن) : حرکت دست به جلو و بالا را خم‎شدن (فلکشن) گویند. چنانچه دامنه این حرکت از ۱۸۰ بیشتر شود، حرکت را فرا خم‎شدن (هایپرفلکشن) می‌گویند. اکستنشن (باز شدن): برگشت دست...

۴

آشنایی با حرکات و عضلات کتف

مفصل ترقوه و کتف زائده آخرمی کتف با سر اخرمی استخوان ترقوه مفصلی متحرک از نوع سه محوره می سازد. مفصلی بسیار ضعیف که ساختمان مفصلی ندارد و براحتی در می رود و فقط...

۱۲

آشنایی با حرکات و عضلات مچ پا

ساختار استخوانی این مفصل طوری در انسان توسعه یافته که دو وظیفه مهم را به خوبی انجام می دهد یکی تحمل سنگینی وزن بدن و دیگری قدرت حرکت و پیشروی را ممکن می سازد....

آشنایی با حرکات ستون فقرات و عضلات درگیر ۲۳

عضلات موثر بر حرکات مفصل ران

عضلات خم کننده ران عضله سوئز (بزرگ و کوچک):معمولا" تحت عنوان سوئز بزرگ و سوئز کوچک مطالعه می شود.به طور عمقی قرار گرفته است و قابل لمس نیست. سرثابت: کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی...

۱

حرکات مفصل ران

مفصل ران یکی از مفاصل کروی بدن است، بدین شکل که سر گرد و کروی شکل استخوانی ران در داخل حفره گود و حلقه ای استخوان لگن خاصره به طور عمقی قرار می گیرد.حفره...

۷

انواع مفصل

تعریف مفصل: محل ارتباط دو یا چند استخوان را در بدن مفصل می گویند. انواع مفصل: بر حسب عملکرد و نوع حرکت به سه دسته تقسیم می شوند. ۱-مفاصل غیر متحرک ۲-مفاصل نیمه متحرک...