تازه‌ترین مطالب حرکت شناسی
حرکت شناسی
۲۲ فروردین ۱۳۹۲
آشنایی با حرکات ستون فقرات و عضلات درگیر

ساختار استخوانی ستون مهره ها از سی و سه مهره تشکیل شده است و به مهره های گردنی، پشتی، کمری، استخوان های خاجی و دنبالچه نامگذاری می شوند. هفت مهره گردنی، دوازده مهره پشتی، پنج مهره کمری و پنج مهره بهم جوش خورده خاجی و چهار مهره به هم...

حرکت شناسی
۱۹ فروردین ۱۳۹۲
آشنایی با حرکات مفصل مچ دست و عضلات درگیر

ساختار استخوانی مفصل مچ از استخوان های زند زبرین و سه استخوان ناوی، هلالی و هرمی تشکیل گردیده است. اگر چه استخوان نخودی با زند زبرین فاصله دارد ولی بهر حال آن را نیز بایستی جزء ردیف بالایی استخوان های مچ دانست. چهار استخوان ردیف بالای با استخوان های...

حرکت شناسی
۲۵ اسفند ۱۳۹۱
آشنایی با حرکات مفصل آرنج و عضلات درگیر

ساختار مفصلی مفصل آرنج از استخوان های بازو و دو زند زیرین و زبرین تشکیل گردیده است. دو مفصل در این محل قرار دارد، یکی مفصل بین سر انتهای استخوان بازو و زند زبرین که از نوع کروی است ولی به علت اتصال به زند زیرین که انتهای آن...

حرکت شناسی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱
آشنایی با حرکات بازو و عضلات درگیر

حرکات بازو فلکشن (خم‎شدن) : حرکت دست به جلو و بالا را خم‎شدن (فلکشن) گویند. چنانچه دامنه این حرکت از ۱۸۰ بیشتر شود، حرکت را فرا خم‎شدن (هایپرفلکشن) می‌گویند. اکستنشن (باز شدن): برگشت دست از حالت بازشدن (فلکشن) تا رسیدن به وضعیت مطالعه است. ادامه حرکت را هایپراکستشن می‌گویند....

حرکت شناسی
۰۵ اسفند ۱۳۹۱
آشنایی با حرکات و عضلات کتف

مفصل ترقوه و کتف زائده آخرمی کتف با سر اخرمی استخوان ترقوه مفصلی متحرک از نوع سه محوره می سازد. مفصلی بسیار ضعیف که ساختمان مفصلی ندارد و براحتی در می رود و فقط توسط لیگامنت کتف – ترقوه محکم نگهداری می شود. این مفصل دارای سه محور حرکتی...

حرکت شناسی
۲۹ دی ۱۳۹۱
آشنایی با حرکات و عضلات مچ پا

ساختار استخوانی این مفصل طوری در انسان توسعه یافته که دو وظیفه مهم را به خوبی انجام می دهد یکی تحمل سنگینی وزن بدن و دیگری قدرت حرکت و پیشروی را ممکن می سازد. بیش از سی مفصل در بین بیست و شش استخوان موجود وجود دارد. مفصل مچ...

حرکت شناسی
۲۹ دی ۱۳۹۱
آشنایی با حرکات و عضلات مفصل زانو

مفصل زانو حجیم ترین مفصل بدن است، که در واقع از سه مفصل تشکیل شده است. دو مفصل بین استخوان های درشت نی و ران قرار دارد و از نوع لقمه ای می باشد و دیگری مفصلی است که بین استخوان کشکک و استخوان ران بوده و از نوع...

آشنایی با حرکات ستون فقرات و عضلات درگیر
حرکت شناسی
۱۰ دی ۱۳۹۱
عضلات موثر بر حرکات مفصل ران

عضلات خم کننده ران عضله سوئز (بزرگ و کوچک):معمولا" تحت عنوان سوئز بزرگ و سوئز کوچک مطالعه می شود.به طور عمقی قرار گرفته است و قابل لمس نیست. سرثابت: کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی و تمام مهره های کمری و غضروف های بین مهره ای . سر متحرک: برجستگی...

حرکت شناسی
۱۰ دی ۱۳۹۱
حرکات مفصل ران

مفصل ران یکی از مفاصل کروی بدن است، بدین شکل که سر گرد و کروی شکل استخوانی ران در داخل حفره گود و حلقه ای استخوان لگن خاصره به طور عمقی قرار می گیرد.حفره حقه ای خود از ترکیب سه استخوان شرمگاهی ، نشیمنگاهی و تهی گاهی تشکیل گردیده...

حرکت شناسی
۱۰ دی ۱۳۹۱
انواع مفصل

تعریف مفصل: محل ارتباط دو یا چند استخوان را در بدن مفصل می گویند. انواع مفصل: بر حسب عملکرد و نوع حرکت به سه دسته تقسیم می شوند. ۱-مفاصل غیر متحرک ۲-مفاصل نیمه متحرک ۳-مفاصل متحرک از لحاظ ساختمان به سه دسته ؛لیفی ،غضروفی وسینوویال(متحرک) تقسیم می شوند.مفصل ها...

حرکت شناسی
۰۴ دی ۱۳۹۱
انواع حرکت در صفحات حرکتی

محور های حرکتی ( صفحات حرکتی ) و حرکت های حول آن ها محور افقی فرونتال این محور بر سط ساجیتال عمود می شود و دیدن حرکات حول این محور از پهلو صورت می گیرد و عبارتند از: تا شدن، خم کردن یا فلکشن (Flexion) : استخوان ها در...

حرکت شناسی
۰۴ دی ۱۳۹۱
حرکات کمربند شانه

پایین آوردن کمربند شانه(depression) یا کشش پایینی کتف:حرکت کمربند شانه به طرف پایین و بازگشت شانه‌ها از حالت بالا کشیده به وضعیت طبیعی.تذکر: پایین آوردن شانه از حالت استراحت به پایین وجود ندارد. بالا کشیدن کمربند شانه یا شانه یا کشش بالایی کتف(Elevation):حرکت کمربند شانه از حالت طبیعی به...