تازه‌ترین مطالب اصول و مبانی تربیت بدنی
نقش تربیت‌بدنی در تعلیم و تربیت

مفهوم تعلیم و تربیت دیدگاه دیویی در تعلیم و تربیت در چند عبارت قابل تعریف است:  شخص براساس تجارب پیشین فکر می کند، و یا تربیت فرد عبارت است از تمام اعمال از بدو تولد تا لحظه مرگ. تعلیم و تربیت یک پدیده عملی است، فرد با عمل یاد...

تربیت بدنی از دیدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام واقعیت وجودی انسان ( بدن و نفس) محور اساسی برنامه ها چه درسی و چه غیر درسی است.نظام تربیت بدنی اسلامی ، یک نظام همه جانبه است ،یعنی علاوه برجسم به ابعاد علمی ، اخلاقی ، اجتمایی و عاطفی نیز تأکید دارد.تربیت بدنی از دیدگاه اسلام...

تربیت‌ بدنی در ایران پس از اسلام

در ایران پس از اسلام سه گروه به‌نام فتیان، عیاران و شطاران با تأثیرپذیری از فرهنگ غنی اسلام ظهور کردند. فعالیت این گروه ها مبتنی بر نثار جان و مال و فرزند در راه رضای خدا، عفو و بخشش، روی برتافتن از لذت های دنیوی، جوانمردی و عدالت بود....

تربیت‌ بدنی در قرون وسطی

قرون وسطی به طور تقریب شامل ده قرن بین قرن پنجم تا آغاز قرن شانزدهم میلادی است.تهاجم بربرهای توتنی به امپراتور روم باعث شکست رومی ها شد و به دلیل اینکه این قوم مردمی چادر نشین بودند که به شکل بدوی زندگی می‌کردند  و زندگی آن ها توأم با...

تربیت‌ بدنی و ورزش در جوامع مدنی قدیم

تاریخ تاریخ در واژه‌ نامه به این صورت معنی شده است: «مدتی را از ابتدای امری عظیم، قدیم و مشهور تا ظهور امر دیگری که در ادامه آن رخ می‌دهد، زمان وقوع واقعه‌ای، یا سلسله اعمال و حوادث قابل ذکر که به ترتیب زمان ها تنظیم شده باشد.» تعریف...

اهداف تربیت‌ بدنی و ورزش

منظور از اهداف چیست:اهداف جمع هدف است و هدف نقطه‌ای است که انسان به سوی آن حرکت می‌کند . همچنین هدف در برگیرنده نشانه‌ها، مقاصد و نتایج مطلوب است که از شرکت در برنامه‌های تربیت‌بدنی و ورزش حاصل می‌شود. آرمان :عبارت است از یک هدف غایی که نشان‌دهنده جهت...

انسان و تربیت بدنی از دیدگاه رئالیسم اسلامی

جهان و هستی از دیدگاه رئالیسم اسلامی  اسلام برای هستی واقعیتی قائل است ـ اصالت در خارج از آن هستی است. ماهیات یا حدود موجودات، اموری وجودی نیستند، بلکه امور عدمی هستند. وجود عینی در عین کثرت واحد است و در عین وحدت کثیر یعنی واقعیت خارجی از مراتب...

انسان و تربیت‌ بدنی از دیدگاه مکتب پراگماتیسم

پراگماتیسم فلسفه مکتبی نوظهور است که در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم در آمریکا مطرح شد.پراگماتیسم بر محور مفید بودن و فایده عملی داشتن اندیشه آدمی استوار است. در میان فلاسفه گذشته «هراکلیتوس» افکاری مشابه افکار پراگماتیست ها را داشته است (حجتی ۱۳۵۸). با این وجود ریشه‌های...

انسان و تربیت بدنی از دیگاه مکتب رئالیسم

از رئالیسم به «واقع‌گرایی» و نیز مکتب اصالت واقع تعبیر کرده‌اند، این مکتب به وجود مستقل از ذهن معتقد است.اولین کسی که به طور مشخص به عنوان یک رئالیست شناخته شده است ارسطو است. در تاریخ معاصر این افراد بر تفکر رئالیستی مؤثر بودند: دکارت، کانت، جان لاک، سانتایانا...

انسان و تربیت بدنی بدنی از دیدگاه مکتب ایده آلیسم

افراد برجسته‌ای که در اندیشه ایده‌آلیستی مؤثر بودند عباترند از :افلاطون در یونان باستان و بعد از او دکارت، برکلی، کانت و هگل را در تاریخ معاصر می‌توان نام برد. جهان و هستی از دیدگاه ایده‌آلیست ها مشخصه و ویژگی جهان، ذهنی و روحی است، یعنی هر آنچه که...

موضوع های اساسی تربیت‌ بدنی و ورزش

اصول و مبانی تربیت‌ بدنی  1- منابع ۲- عملکرد ۳- تغییرپذیری منابع اصول تربیت بدنی تربیت‌بدنی رشت های است که علوم آن از اطلاعات و یافته‌های علوم بسیاری اقتباس شده است. حقایق اساسی این رشته از منابع اصلی زیر سرچشمه می‌گیرد: ۱- اساسی  ترین بخش منابع تربیت‌بدنی هر جامعه...

تربیت‌ بدنی چیست و زیر مجموعه های آن

تربیت‌ بدنی چیست تربیت‌بدنی نوعی تربیت است که به‌ وسیله فعالیت های بدنی مجموعه وجود انسان را مورد تربیت قرار می دهد.تربیت‌ بدنی فرایندی است آموزشی ـ تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به رشد همه‌ جانبه انسان از طریق فعالیت های جسمانی است. تربیت بدنی شامل کسب و...