دسته: فیزیولوژی انسان

چگونه می‌توان سلول‌ها را به چربی سوز تبدیل کرد نه ذخیره کننده چربی؟ ۷

چگونه می‌توان سلول‌ها را به چربی سوز تبدیل کرد نه ذخیره کننده چربی؟

محققان از مسیر ملکولی جدیدی برای تحریک بدن برای سوزاندن چربی پرده برداشته‌اند. کشفی که می‌تواند با چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی مبارزه کند. این تخقیق می تواند سلول ها را به چربی...

فیزیولوژی دستگاه تنفس ۷

فیزیولوژی دستگاه تنفس

در مبحث آناتومی دستگاه تنفس به تفصیل در این خصوص توضیحاتی داده شده.در این مطلب فیزیولوژی دستگاه تنفس مورد بررسی قرار می گیرد.اولین بحث در بررسی دستگاه تنفس، تنفس می باشد.تنفس یعنی انتقال اکسیژن...

هیپرتروفی چیست؟ ۴

هیپرتروفی چیست؟

سلول ها در پاسخ به تغییرات محیط اطرافشان می توانند خود را تغییر دهند. هیپرتروفی یکی از این پاسخ ها است. هیپرتروفی به افزایش اندازه سلول ها گفته می شود که منجر به افزایش...

۳

فیزیولوژی بافت عضلانی

بافت عضلانی برای بدن مفید است زیرا منقبض شده و به این ترتیب تولید حرکت می کند. انقباظ عضله مخطط که به استخوان ها چسبیده منجر به حرکت اسکلت شده و راه رفتن یا...

۱

سیستم گردش خون بدن

گردش خون  را به دو جز عمومی ( سیستمی) و ریوی تقسیم می کنند. قسمت های عملکردی گردش خون ۱- وظیفه شریان ها انتقال خون پرفشار به بافت ها است .لذا جدار شریان ها...

۱

تنظیم ذاتی ضربان قلب

 قسمت های مختلف قلب در حال طبیعی با یک توالی منظم به ضربان در می آیند به این معنی که ابتدا انقباض دهلیزها ( سیستول دهلیزی ) و به دنبال آن انقباض بطن ها...

۱۰

فیزیولوژی عضله قلب

 قلب از سه نوع عمده عضله قلبی تشکیل شده است : عضله دهلیزی، عضله بطنی و فیبرهای عضلا نی تخصص عمل یافته تحریکی – هدایتی.سیستم  هدایتی قلب در واقع ایمپالس های الکتریکی را تولید...

۲

فیزیولوژی آنزیم ها

آنزیم ها مهمترین گروه از پروتئین ها هستند که انجام واکنش های بیوشیمیایی و سرعت بخشیدن به آن ها را بر عهده دارند و به همین دلیل این ترکیبات کاتالیزگرهای زیستی نامیده می‌شوند که...