دسته: حرکات اصلاحی

۱

ارتباط تختخواب با وضعیت بدن

بی شک آخرین محلی که شما با وضعیت بدنی همدم هستید، تختخواب است.در آن جا نه ایستاده اید و نه نشسته اید ، بلکه دراز کشیده اید.استخوان ها ، عضلات و مفاصلتان مجبور نیستند...

۳

ارزیابی کیفیت وضعیت ستون فقرات

ارزیابی کیفیت وضعیت ستون فقرات هر کسی می تواند با یک آزمایش ساده نحوه ایستادن خود را بررسی نماید. برای انجام این کار می توان کنار دیوار ایستاد و فاصله کمر تا دیوار را...

۱۴۹

حرکات اصلاحی زانو ضربدری

 همانطوری که  در خصوص زانو ضربدری گفته شد یکی از عوامل ایجاد زانو ضربدری عدم توازن عضلانی در پاست. در واقع در این عارضه عضله ی داخلی همسترینگ ، واستوس مدیالیس و کوادری دچار...

۲۱۸

زانو ضربدری و حرکت اصلاحی

زانو ضربدری چیست؟ یکی از تغییر شکل های زانو است که در آن ، زانوها به یکدیگر نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله می گیرند.به همین علت است که این...