برچسب زده شده : تأثیر ورزش بر روان

ورزش و سلامت روحی ۱

ورزش و سلامت روحی

تعریف روانشناسی از ورزش و سلامت روحی در تلاش برای تعریف روانشناسی سلامت، ابتدا باید سعی شود که سلامت به مثابه یک مفهوم تعریف شود. مشهورترین تعریف سلامت در نظامنامه سازمان بهداشت جهانی (world...