هایپوناترمیا یک اختلال الکترولیتی شایع است که به نقض در نسبت سدیم به آب بدن برمی گردد. به عبارت دیگر مایعات بدن رقیق شده و تورم سلول ها از کاهش اسمولالیته ی مایع خارج سلولی ناشی می شود.

هایپوناترمیا چطوری روی می دهد؟

زمانی که مکانیسم تنظیمی ADH مختل می شود، پیشرفت می کند. سطح سدیم کاهش یافته و شیفت مایع روی می دهد.

 • وقتی محتوای عروق خونی بیشتر آب و کمتر سدیم باشد.
 • از دست دادن سدیم
 • احتباس آب(هایپوناترمی رقیق شده)
 • دریافت ناکافی سدیم

تقسیم بندی هایپو ناترمیا

۱)هایپوناترمی هایپوولمیک:میزان از دست رفتن سدیم نسبت به آب بیشتر است.علل آن می تواند کلیوی(دیورز اسموتیک) یا غیر کلیوی(تهوع، استفراغ، اسهال و…) باشد.

۲)هایپوناترمی هایپروولمیک: سطوح آب و سدیم در خارج سلول افزایش می یابد ولی میزان احتباس آب بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.علل آن شامل:نارسایی قلبی، نارسایی کبدی، سندرم نفروتیک و …

۳)هایپوناترمیا ایزوولمیک: سطح سدیم ممکن است پایین به نظر برسد که بخاطر افزایش زیاد مایع در بدن است.علل آن شامل: کم کاری تیروئید، نارسایی کلیوی، سندرم ترشح نابجای هورمونی و …

در درمان هایپوناترمیا چه چیزی را جستجو کنیم؟

علایم ممکن است متناوب باشد و بستگی زیادی به چگونگی سرعت کاهش سطح سدیم دارد.

 • علایم بیمار اولیه نورولوژیک هستند و بیمار ممکن است دچار سردرد، تهوع و یا کرامپهای شکمی شود.
 • انقباضات ناگهانی عضلانی، لرزش و یا ضعف
 • تغییرات در سطح هوشیاری
 • اگر سطح سدیم به کمتر از ۱۱۰ میلی اکی والان بر لیتر برسد فرد ممکن است به سمت گیجی و کما پیش برود.

علایم بیماران

۱)با کاهش حجم

 • پوست خشک، تورگور پوستی ضعیف و غشاهای موکوسی شکافته شده
 • علایم حیاتی ضعیف، نبض سریع و کاهش فشار خون(وضعیتی)
 • کاهش فشار وریدهای مرکزی و شریان ریوی

۲)با افزایش حجم

 • ادم
 • افزایش فشارخون، نبض سریع و جهنده
 • افزایش فشار وریدهای مرکزی و شریان ریوی

مداخله پرستاری

 • کنترل و ثبت علایم حیاتی مخصوصا فشارخون و نبض(مراقب افزایش فشارخون وضعیتی و تاکیکاردی باشیم).
 • بررسی بیمار از نظر هوشیاری، خواب آلودگی، انقباض ناگهانی عضلانی، تشنج و کما
 • میزان ورودوخروج مواد را به دقت اندازه گرفته و ثبت شود.
 • بررسی پوست از لحاظ تورگور در پایان هر ۸ ساعت به منظور یافتن هیدراتاسیون
 • تجویز مکمل های خوراکی در درمان هایپو ناترمیا خفیف
 • دریافت مایعات ،طبق دستور داده شده، برای درمان هایپوناترمیای رقیق شده
 • به چهره بیمار در هنگام تجویز دارو نسبت به بروز علایم دقت شود(تنگی نفس، کراکل، وریدهای متسع دست یا گردن)