تازه‌ترین مطالب نویسنده: فائزه ترابی
اندازه گیری در تربیت بدنی

گروهی از مواد قابل اندازه گیری در تربیت بدنی و آزمون های مربوط در زیر بیان شده است: ۱-وزن:عبارت از وزن بدن به کیلوگرم که در یک زمان معین و با یک لباس استاندارد گرفته می شود. ۲-قد:معمولا" با واحد متر اندازه گیری می شود و عبارت اند از...

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیری

روش های مرسوم نمایش داده ها ( انواع نمودار ها)عبارتند از: الف)نمودار میله ای ب)نمودار خط شکسته ج)نمودار دایره ای د)هیستو گرام ه)چند ضلعی فراوانی و)چند ضلعی فراوانی تجمعی یا منحنی اوجیو نمودار میله ای این نمودار هنگامی سود مند است که داده های جمع آوری شده متعلق به...

روایی، پایایی و عینیت آزمون

تعریف و انواع روایی روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است،اشاره می کند،به عبارت دیگر،آزمونی دارای روایی یا اعتبار است که برای اندازه گیری ویژگی مورد نظر کافی و مناسب باشد. انواع روایی به ترتیب شامل موارد زیر است: روایی...

مقیاس های اندازه گیری

مقیاس های اندازه گیری به صورت زنجیره ای یا سلسله مراتب است.مقیاس سطح بالاتر,ویژگی های مقیاسی که در سطح پایین تر قرار دارد ,دارا است. انواع مقیاس الف)مقیاس اسمی: صرفا" به تعیین طبقات می پردازد.مثلا" افراد با سواد و بی سواد,متأهل و مجرد و یا شماره های لباس بازیکنان....

مفاهیم اولیه سنجش و اندازه گیری

تعریف اندازه گیری در اندازه گیری ویژگی یا صفتی که اندازه گیری می شود,به صورت عدد و رقم مشخص می شود.مثلا به جای اینکه بگوییم حسن نسبت به سن و قدش لاغر است,می گوییم حسن ۱۶سال دارد و قد او ۱۷۰ سانتی متر است که تنها ۴۰ کیلو گرم...