طرح ملی شنا ( طرح سباح) طرحی است که مقرر است طی ۱۲ سال و حداکثر تا قبل از افق ایران اسلامی در ۱۴۰۴ تمامی دانش آموزان سه دوره تحصیلی حداقل یک رشته ی اساسی شنا (کرال سینه) را فرا گیرند.

design-Sbah-1-elmevarzesh

اهداف طرح سباح

اهداف کلی 

  • ارتقاء سطح سلامت
  • افزایش آمادگی جسمانی
  • ممانعت از اتلاف سرما یه های انسانی

اهداف اختصاصی

  • کیفیت بخشی به ساعت تربیت بدنی
  • شناسایی و هدایت استعدادها
  • کمک به بهبود وضعیت بدنی دانش آموزان
  • ارتقای سلامتی نشاط و شادابی دانش آموزان

دانلود شیوه نامه و شرح وظایف