کاهش فعالیت های حرکتی و عوارض ناشی از کم تحرکی در کودکان با مشکلات جسمانی و روانشناختی بسیاری همراه است.یکی از رشته های ورزشی که اهداف ورزش  در مدارس را تأمین می کند، ورزش دو و میدانی است.

Track-&-field-1-elmevarzesh

گذشته از این مبحث با آموزش دو و میدانی در مدارس می توان دانش آموزان مستعد را شناسایی و به باشگاه های ورزشی معرفی کرد تا  بتوانند زیر نظر مربیان مجرب آموزش ها لازم را طی کنند و در آینده بر رشته دو و میدانی تأثیر گذار باشند.

دانلود طرح درس دوومیدانی پایه ششم ابتدایی