آناتومی استخوان بازو

تلگرام

استخوان بازو

استخوان بازو از نوع استخوان های بلند است و در قسمت پروگزیمال  با استخوان کتف  و در قسمت دیستال با استخوان های زند زبرین و زند زیرین مفصل می شود.این استخوان یک تنه و دو انتها دارد ، انتهای دیستال استخوان شامل قسمت های ذیل است.

قرقره، سطح مفصلی شکلی است که با قسمت پروگزیمال استخوان زند اسفل مفصل می شود. در بالای قرقره در قسمت خلفی فرورفتگی آرنجی و در قسمت قدامی فرورفتگی منقاری وجود دارد. این دو فرورفتگی به ترتیب محل قرار گرفتن زائده آرنجی و زائده منقاری استخوان زند اسفل است.لقمه برآمدگی صافی است که با جام زند اعلا مفصل می شود. بطور کلی می  توان گفت در قسمت تحتانی استخوان بازو دو سطح مفصلی برای دو استخوان ساعد وجود دارد.

فوق قرقره و فوق لقمه دو برآمدگی هستند که در طرفین قسمت دیستال استخوان بازو قرار گرفته اند. فوق قرقره در مجاورت قرقره و فوق لقمه  مجاور لقمه قرار دارند. فوق قرقره در قسمت داخلی آرنج قابل لمس است . در قسمت قدامی استخوان بازو در بالای لقمه نیز حفره ای به نام حفره زند اعلایی قرار دارد که به هنگام بسته شدن مفصل آرنج، سر استخوان زند اعلا در آن قرار می گیرد.

آناتومی استخوان بازوانتهای  پروگزیمال استخوان بازو نیز شامل قسمت های ذیل است.سر استخوام بازو که یک قسمت کروی شکل با  سطحی صاف است که در حفره دوری استخوان کتف قرار می گیرد. روی استخوان از غضروف پوشیده شده است. سراستخوان بازوو به وسیله گردن تشریحی به قسمت های بعدی متصل است.

برآمدگی بزرگ ، یک برآمدگی مشخص است که در قسمت جانبی انتهای فوقانی بازو قرار دارد.برآمدگی کوچک، یک برآمدگی کوچک تر است که در قسمت قدامی انتهای فوقانی بازو قرار دارد.ناودان دو سری، یک فرو رفتگی طویل است که بین دو بر آمدگی فوق الذکر قرار دارد.تنه استخوان بازو در قسمت فوقانی استوانه ای شکل و در قسمت تحتانی سه وجهیی می باشد.درقسمت میانی استخوان در سطح قدامی  – جانبی یک برجستگی خشن به نام برجستگی دلتوئید قابل روئیت است.

آناتومی استخوان بازو کتاب آناتومی انسان، تألیف اصغر رواسی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *