ماساژ برای حفظ شرایط آمادگی ورزشکار
انجام یک برنامه موثر ماساژ ورزشی توسط یک فرد آموزش دیده و آشنا به آناتومی عضلات و عملکرد اندام ها در کنار استفاده از دانش تخصصی شناخت عضلات مهم و درگیر در ورزش های مختلف و میزان آسیب پذیری عضلات در ورزش های گوناگون می تواند به ورزشکاران در امر  بهبود دامنه حرکات ، انعطاف پذیری بیشتر و آسیب دیدگی کمتر کمک کند.ماساژ در ورزش به حفظ قابلیت های ورزشی ورزشکار در دوره های بین رقابت ها و حتی افزایش کارایی آن ها کمک شایانی خواهد نمود.

ماساژ در رقابت های ورزشی

ماساژ قبل از رقابت های ورزشی

انجام ماساژ به مدت ۱۰ – 15 دقیقه و حدود۴ ساعت قبل از شروع  مسابقه با تقویت جریان خون و کاهش فشارهای عضلانی و عصبی می تواند بر عملکرد ورزشکار تأثر مثبتی بگذارد.

ماساژ در خلال رقابت های ورزشی

این ماساژ در خلال رقابت های ورزشی و در زمان های استراحت یا تایم اوت به ورزشکار داده می شود.این ماساژ زمان کوتاهی دارد و به طور متوسط می  تواند منجر به افزایش بازده ورزشکار و کاهش میزان مصدومیت های ورزشی گردد.در ماساژ قبل از رخدادهای ورزشی تاکید بر روی عضلات درگیر در آن ورزش خاص است.خاص بر روی  عضلانی متمرکز است که بیشتر تحت استرس قرار داشته اند و خسته شده اند.این ماساژ بازیابی توان از دست رفته و آماده شدن بهتر برای ادامه رقابت را سبب خواهد شد.

 ماساژ بعد از رقابت های ورزشی 

این ماساژ بعد از پایان رقابت ها انجام می گیرد و اساسا" به منظور ریکاوری و بازیابی توان از دست رفته انجام می شود.این ماساژ به مدت ۱۵ ۵/۱ ساعت انجام می گیرد و در آن با ماساژ گروه های عضلانی درگیر بازسازی عضلانی ، دفع مواد زائد حاصل … و آرامش روحی به ورزشکار خواهد شد.

 ماساژ به منظور توانبخشی

ماساژ می تواند به افزایش سرعت بهبودی پس از آسیب دیدگی های ورزشی و کاهش ناتوانی و ناراحتی به دنبال آسیب ها را سبب شود.ماساژ  درمانی می تواند هم برای آسیب های حاد ورزشی و کاهش ناتوانی و ناراحتی به دنبال مزمن ورزشی استفاده شود.به عنوان مثال انجام ماساژ لنفاتیک در طول فاز حاد آسیب دیدگی می تواند منجر به کاهش عدم و و تورم و کاهش کمبود اکسیژن بافت صدمه دیده و تسریع دفع مواد سمی از بافت آسیب دیده شود.

ماساژ نقاط کلیدی می تواند منجر به کاهش  اسپاسم و درد در عضلات صدمه دیده و عضلات مجاور نقطه صدمه دیده که کارعضله صدمه دیده  را  بر عهده گرفته اند شود ، ماساژ فیبرهای متقاطع هم چنانچه در فاز حاد ( subacute ) انجام شود که سبب بهبود شکل گیری و عملکرد بافت های در حال ترمیم خواهد شد که این امر سبب می شود فرد پس از ترمیم صدمات ورزشی دچار  محدودیت حرکتی، درد، سفتی و ناتوانی نشود.

دکتر دانیال شریفی رضوی