نقش تربیت‌بدنی در تعلیم و تربیت

تلگرام

مفهوم تعلیم و تربیت
دیدگاه دیویی در تعلیم و تربیت در چند عبارت قابل تعریف است:
 شخص براساس تجارب پیشین فکر می کند، و یا تربیت فرد عبارت است از تمام اعمال از بدو تولد تا لحظه مرگ. تعلیم و تربیت یک پدیده عملی است، فرد با عمل یاد می گیرد. تعلیم و تربیت در کلاس درس، کتابخانه، زمین‌بازی، ورزشگاه، مسافرت و خانه به‌وقوع می پیوندد و محدود به کلیسا یا کلاس درس نیست، بلکه هر جا که افراد جمعی را تشکیل دهند تربیت تحقق خواهد یافت (بوچارد ۱۳۷۴).

استاد مطهری درباره تربیت می نویسد:
تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی به فعلیت در آوردن استعدادهای درونی فرد. بدین جهت تربیت باید تابع و پیرو فطرت باشد، یعنی تابع و پیرو طبیعت و سرشت آدمی باشد. اگر بخواهیم یک فرد استعدادهایش شکوفا شود، باید کوشش کرد همان استعدادهایی که در او هست بروز و ظهور کند.امروزه، تعلیم و تربیت به‌معنی پرورش فرد به‌عنوان یک موجود هدفدار، مستقل، معنویت خواه و خداجوست.

برای اینکه قشر جوان برای نیل به چنین هدفی مهیا شوند باید موارد زیر را درک کنند:

۱- شناسایی فطرت خویش و دیگران و ظرفیت ادامه خود تکاملی و ارتباط با دیگران.
۲- درک میراث های فرهنگی و توانایی ارزیابی آن ها.
۳- درک مظاهر اجتماعی، مهارت و ارزش های ضروری برای شرکت مؤثر در فعالیت ها.
۴-درک نقش ارتباط و مهارت در برقرار کردن ارتباط.
۵- شناخت جهان مادی و توانایی سازگاری با آن.
۶- شناخت نقش جلوه‌های زیبایی شناسی در زندگی انسان، ظرفیت بیان و اظهار احساسات خود از طریق این جلوه‌ها (بوچارد ۱۳۷۴).
۷- کاوش در جهان‌بینی ها به‌منظور انتخاب برترین جهان‌بینی و ایدئولوژی برای آگاهی کامل بر غایت هستی و روش صحیح زندگی.
۸- درک فواید تزکیه و تهذیب نفس برای دستیابی به سعادت و قرب‌الی الله (اشرفی ۱۳۶۴) که غایت هستی است.

قلمروهای تعلیم و تربیت

قلمرو های تعلیم و تربیت عبارتند از :
 یادگیری شناختی
حوزه شناختی، قابلیت های عقلانی و هوشی مرکب از معرفت، شکل‌گیری ایده‌ها، مفاهیم، قدرت حل مسأله، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات را در برمی گیرد.
 احساسی (عاطفی)
قلمرو احساسی و عاطفی بر تکامل علائق، عقاید، آرمان ها رفتارها و ارزش ها متمرکز است.
 روانی ـ حرکتی
حوزه روانی ـ حرکتی، تکامل و توسعه آمادگی جسمانی و کسب مهارت های حرکتی و هماهنگی عصبی عضلانی را شامل می شود.

تربیت‌بدنی و ارتباط آن با تعلیم و تربیت

برای تشریح کامل نقش تربیت‌بدنی در فرایند تعلیم و تربیت، باید توانایی تربیت‌بدنی در سه حوزه تربیتی مورد بحث قرار گیرد.

  •  یادگیری شناختی
  • قلمرو احساسی (عاطفی)
  • حوزه روانی ـ حرکتی

حوزه شناختی

هدف از تکامل شناختی، توسعه معرفت و بالا بردن فهم و ادراک است. تربیت‌بدنی به‌طرق مختلف در این روند تکاملی مؤثر است. این راه ها عبارت‌اند از:
۱-تربیت‌بدنی در موفقیت تحصیلی و فرهنگی مؤثر است.
۲- فعالیت حرکتی با جریان فکری پویا و متعالی در ارتباط است.
 3- تربیت‌بدنی موجب شناخت تمرین و ورزش، تندرستی و بیماری می شود.
۴- تربیت‌بدنی موجب شناخت بدن انسان است.
۵- تربیت‌بدنی روشنگر نقش فعالیت جسمانی و ورزش در فرهنگ ملل است.
۶- تربیت‌بدنی و ورزش به مصرف معقول و استفاده مطلوب از خدمات و تسهیلات کمک می کند.

قلمرو احساسی (عاطفی)
۱- در این قلمرو علائق، نظرات و رفتار، احساسات و ارزش ها مد نظر هستند. در این قلمرو بر سیستم ارزشی و فلسفه‌ای که پایه و اساس بلوغ و تکامل فرد است تأکید می شود. موارد تأثیر تربیت‌بدنی در این قلمرو عبارت‌اند از:
تربیت‌بدنی به خودشکفتگی عزت‌نفس و واکنش سالم واصولی در مقابل فعالیت جسمانی کمک می کند.
۲- تربیت‌بدنی موجب باور و تصدیق زیبایی است.

۳- تربیت‌بدنی در جهت دادن زندگی به سوی اهداف ارزشمند سهیم است. فرد تربیت یافته باید هوشیارانه زندگی را در جهت صحیح هدایت کند.
۴- برنامه‌های تربیت‌بدنی دارای اهداف انسان دوستانه هستند.
۵- برنامه‌های تربیت‌بدنی از طریق بازی، لذت از تجارب غنی اجتماعی را فراهم می سازد.
۶- برنامه‌های تربیت‌بدنی فرصت بازی گروهی را فراهم می آورد.
۷- تربیت‌بدنی تواضع، بازی عادلانه و خصایل پهلوانی را می آموزد.

حوزه روانی ـ حرکتی

در تربیت‌بدنی حوزه روانی ـ حرکتی با مهارت های حرکتی در ارتباط است. فعالیت های سازمان یافته در مدارس اساس و مبنای بهینه‌سازی عملکردهای جسمانی قشر جوان در طول دوران رشد و تکامل است. تربیت‌بدنی به‌طرق مختلف در حوزه روانی ـ حرکتی مؤثر است. این راه ها عبارت‌اند از:

۱- تربیت‌بدنی مهارت های حرکتی را در ورزشکاران و تماشاگران بهبود می بخشد .
۲- تربیت‌بدنی به کسب مهارت های استفاده از اوقات فراغت پس از اشتغال ذهنی کمک می کند.
۳-تربیت‌بدنی  مهارت های اساسی حفاظت از محیط‌ زیست را توسعه می دهد

تهیه و تدوین: elmevarzesh.com

حسن خلجی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *