پاسخ به ورزش های استقامتی در کودکان و نوجوانان

تلگرام

از سه دیدگاه می توان در مورد پاسخ های استقامتی بر روی کودکان و نوجوانان بحث کرد:

 • استقامت قلبی عروقی
 • استقامت دستگاه تهویه ای
 • استقامت سازه های جنبی

پاسخ سیستم قلبی عروقی

قلب و عروق وظایف زیر راانجام می دهد:

 • تهویل مواد انرژی زا
 • دفع فراورده های ناشی از متابولیسم
 • دفع حرارت اضافی

قلب و عروق کودکان نسبت به بزرگسالان خیلی سریع تر واکنش و پاسخ نشان می دهند.

برون ده قلب

توجه داشته باشیم که افزایش ها در حجم ضربه ای مسئول نهایی رشد ذخیره قلبی در جریان ورزش در کودکان است و پیشرفت ها در حجم ضربه ای نسبت مستقیمی با اندازه بدن و وزن و یا هر دو دارد.

کارکرد میوکاردی

کودکان و نوجوانان در هر مقدار معینی از اکسیژن مصرفی نوعی برونده قلبی دارند که در محدوده  پایینی از دامنه مورد انتظار افراد بزرگسال استموسلین نتیجه گرفت که در یک اکسیژن مصرفی معین کودکان با شدت نسبی بیشتری نسبت به کودکان بزرگسال تر ورزش کرده اند.سانو و هیراکوبا تغیرات  قلبی و عروقی را بین ۱۱ پسر ۱۰-۱۲ ساله  و  12مرد ۲۰-۳۴ ساله در یک ساعت ورزش دوچرخه با ۶۰% حد اکثر اکسیژن مصرفی مقایسه کردند ارزش های میانگین برای برونده قلبی در هر دو گروه ثابت مانده در هالی که تواتر قلبی افزایش داشته است(در هر دو تا) (۱۵۲به ۱۶۶ضربه در دقیقه در پسران و ۱۳۴به ۱۵۴ ضربه در دقیقه در مردان) به همان صورتی که فشار خون سیستولیک استراحتی با افزایش سن زیاد می شود فشار سیستولیک بیشینه در جریان ورزش نیز افزایش می یابد. این الگو احتمال زیاد بازتاب افزایش هایی در اندازه بدن است تا سن تقویمی به تنهایی.

پاسخ به ورزش های استقامتی(دستگاه تهویه) در کودکان و نوجوانان

با شروع فعالیت ورزشی ۲  تغییر فیزیولوژیکی را در خود احساس می کنیم:

 • افزایش تواتر
 • عمق تنفس

تغییرات تهویه ی ریوی

تهویه ی ریوی در ابتدای مراحل رشد با افزایش سن کاهش می یابد ولی در طی بلوغ یا دوره ی جهش ناگهانی که فرایند رشد سریع است میزان تهویه ی ریوی افزوده می شود.ضربان قلب و حجم اکسیژن با افزایش سن قبل از دوره ی نوجوانی و به ویژه در طول نوجوانی به آرامی افزایش می یابد.در بررسی پاسخ های تهویه ای به ورزش در کودکان در حال رشد مهم است بدانیم که این تغییرات نه تنها بازتاب سازگاری های ناشی از افزایش مقدار متابولیک است بلکه نتیجه ی دو مورد زیر نیز می باشد:

۱-تاثیر ابعاد بزرگتر بدن
۲-گسترش کارکرد اندام که مستقل از اندازه است

یافته های روتن و فرانز در دو جامعه ی جداگانه(۸-۱۵)

پاسخ های تهوهای زیر بیشینه در کودکانی که ورزش را با شدت نسبی (۶۵-۷۰درصد )انجام داده اند توصیف شده است از سن ۱۲-۱۵سالگی میانگین ارزش های مطلق تهوهای ریوی در مردان از ۵۲ به  68  لیتر در دقیقه افزایش یافته اما در زنان پایدار مانده .تواتر تنفسی در پسران از ۳۹ به ۲۸ بار در دقیقه و در دختران از ۳۶ به  26 بار در دقیقه کاسته شده  در حالی که حجم جاری از۸۵/۱به۸۴/۲لیتر در پسران ودر دختران از۲۵/۱به۷۸/۱لیتر افزایش داشته است.

ظرفیت انتشار به هنگام ورزش

تحقیقاتی در ضمینه انتشار منواکسید کربن در هنگام ورزش زیر بیشینه بر روی ۴۰کودک سالم انجام گرفته که ظرفیت انتشار ریه به هنگام ورزش تقریبا تا ۳ برابر افزایش داشته که این افزایش نسبت به افزایشی که در مورد بزرگسالان گزارش شده اندکی بیشتر است.

الگوی تنفسی به هنگام ورزش

مشاهده شده است که نحوه ی افزایش تهویه ی ریوی با افزایش شدت ورزشی حاصل می شود.در کودکان همچون افراد بزرگسال است یعنی تهویه ی ریوی تا تقریبا ۶۰درصد vo2max رابطه تنگاتنگی با حجم اکسیژن مصرفی دارد و از آن به بعد به دلیل تحریک ناشی از تولید اضافی دی اکسید کربن حاصل از بافرینگ اسید لاکتیک تهویه ی ریوی به گونه ی نامتناسب زیاد می شود. 

پاسخ به تمرین های استقامتی در کودکان و نوجوانان (سازه های جنبی)

 • غلظت هموگلوبین
 • کل توده ی هموگلوبین
 • حجم خون
 • چگالی میتوکندری
 • فعالیت انزیم هوازی

این متغیر ها در مجموع تحت عنوان تفاوت اکسیژن خون سرخرگی سیاهرگی محیطی هستند که مقدار کل اکسیژن برداشت شده توسط بافت را مشخص می کند.

اختلاف اکسیژن خون سرخرگی سیاهرگی

یاماجی و میاشیتا با استفاده از روش اندازه گیری تجدید تنفس co2 برون ده قلبی در ۱۷ثانیه ی پایانی آزمون تفاوت اکسیژن خون سرخرگی –سیاهرگی را در ورزش براورد کردند.آزمودنی ها ۷۷پسر ژاپنی بودند که۱۰تا۱۸سال سن داشتند.تغییر قابل ملاحظه ای در میانگین توان هوازی در گروه های سنی مختلف مشاهده شد(۶/۳۸ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرمدر دقیقه برای ۱۰ساله ها و ۵/۵۰میلی لیتر برای هر کیلو گرمدر دقیقه برای ۱۴ساله ها)

حجم خون

با رشد کودک کل حجم خون وی نیز زیاد می شود.کوخ گزارش کرده است :میانگین ارزش های حجم خون در پسران از۴/۲در ۱۰سالگی تا ۴ لیتر در سن ۱۶سالگی افزایش میابد.

ظرفیت هوازی عضله

اریکسون ۵پسر بچه را برای مدت ۶هفته تحت تاثیر تمرین های هوازی قرار داد اکسیژن برداشتی بیشینه ی بیان شده نسبت به مجذور قد بدن تا ۶/۵ درصد پیشرفت داشته است.

انواع تارهای عضلانی

در کودکان نیز درصد تارهای کند انقباض عضله پهن خارجی تقریبا ۶۰درصد است.این درصد بیشتر از آن چیزی است که نوعا در مورد آزمودنی های بزرگسال کم تحرک گزارش شده است(تقریبا ۳۵تا۴۵درصد).اما درصد این تارها در ورزشکاران استقامتی بزرگسال تمرین کرده مانند کودکان است(۵۲تا۶۱درصد)

در کودکان نیز درصد تارهای کند انقباض عضله پهن خارجی تقریبا ۶۰درصد است.این درصد بیشتر از آن چیزی است که نوعا در مورد آزمودنی های بزرگسال کم تحرک گزارش شده است(تقریبا ۳۵تا۴۵درصد).اما درصد این تارها نوعا در ورزشکاران استقامتی بزرگسال تمرین کرده مانند کودکان است(۵۲تا۶۱درصد)

غلظت هموگلوبین

تمرینات ورزشی هوازی در کودکان و نوجوانان تاثیری بر غلطت هموگلوبین ندارد

صابر وکیلی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

یک نظر

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *