آناتومی استخوان لگن

تلگرام

اندام تحتانی

اندام تحتانی ( پاها ) به وسیله کمربند لگن به استخوان بندی محوری متصل می شوند.کمربند گن از دو استخوان بی نام به وجود می آید در قسمت خلفی نیز استخوان خاجی در ساختمان لگن خاصره شرکت می کند .استخوان های بی نام در قسمت قدامی با هم مفصل شده و در قسمت قدامی – میانی بدن، ارتفاق عانه را به وجود می آورند.

استخوان بی نام

استخوان بی نام استخوان بزرگ و بی شکلی است.در قسمت میانی فشرده و در بالا و پایین حجیم است. در پایین و جلو دارای سوراخ سدادی است .در سطح خارجی آن در قسمت میانی حفره ای به نام حقه قرار دارد که با سر استخوان ران مفصل می شود.

هر استخوان بی نام از سه قمست خاصره ، نشیمنگاه و شرمگاه به وجود آمده است.اتصال این سه قسمت در دیواره حقه صورت گرفته است.خاصره قسمت فوقانی استخوان در بالای حفره حقه است. نشیمنگاه قسمت تحتانی – خلفی و شرمگاه شامل قسمت تحتانی ،قدامی استخوان است.خاصره دو انتها و سه سطح دارد.انتهای فوقانی وسعت زیادی داشته و به ستیغ خاصره موسوم است.

سه سطح عبارتند از:سطح سرینی که در خارج قرار گرفته است و سطوح لگنی و حفره خاصره ای سطوحی هستند که در قسمت یا سطح داخلی استخوان هستند و ستیغی بین آن دو است.در دو طرف ستیغ خاصره دو برجستگی وجود دارد که آن ها را خار گویند.زیر این دو خار نیز دو خار دیگر وجود دارد که تعداد خارها را به چهار می رساند.

آناتومی استخوان لگندر قسمت خلفی خاصره یک بریدگی عمیق به نام بریدگی نسائی وجود دارد.خاصره به وسیله یک سطح مفصلی با خاجی مفصل می شود.

نشیمنگاه یا ورک ، قسمت تحتانی – خلفی استخوان بی نام است.در قسمت تحتانی دارای برجستگی بزرگ و زبری به نام برجستگی نشیمنگاهی است که به هنگام نشستن وزن بدن را متحمل می شود. دو شاخ صعودی و نزولی نیز در این استخوان دیده می شود.که شاخ صعودی به طرف بالا رفته به خاصره ارتباط پیدا می کندو شاخ نزولی نیز به طرف قدامی سیر کرده و به عانه می پیوندد.

آناتومی استخوان لگنشرمگاه یا عانه قسمت تحتانی قدامی استخوان بی نام است که دارای یک قسمت میانی به نام تنه و دو شاخ صعودی و نزولی است.

لگن

لگن قسمتی از اسکلت که شامل استخوان های بی نام و خاجی می باشد.استخوان دنبالچه نیز به طور غیر مستقیم به وسیله اتصالش به خاجی در ساختمان لگن شرکت می کند.

آناتومی استخوان لگن

لگن بهترین قسمت برای تمیز دادن اسکلت در دو جنس است.تفاوت های لگن در دو جنس بدین قرار است:

  • به طور کلی لگن زن کوتاه تر و پهن تر می باشد
  • مدخل لگن در زن گشادتر است
  • سوراخ سدادی در مرد بیضی شکل و در زن مثلثی شکل است
  • استخوان خاجی در زن پهن تر است

آناتومی استخوان لگن

منبع:اختصاصی elmevarzesh.com

کتاب آناتومی انسان ،تألیف اصغر رواسی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *