ورزش بیشتر و تماشای کمتر تلویزیون موجب کاهش افسردگی در زنان را کاهش می دهد.پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است زنان میانسالی که به طور منظم ورزش می کنند و زیاد تلویزیون تماشا نمی کنند کمتر به افسردگی مبتلا می شوند. محققان دریافتند زنانی که بیشتر ورزش می کنند ۲۰ درصد کمتر از آن هایی که تحرک کمتری دارند به افسردگی مبتلا می شوند .از سوی دیگر افرادی که در هفته ساعات بیشتری را تلویزیون می بینند بیشتر در خطر ابتلا به افسردگی هستند.

دکتر’ گیلیان مید’ از موسسه رویان ایندبورگ در مورد این تحقیق گفت : این یافته ها تایید کننده تحقیقات پیشین مبنی بر لزوم و اهمیت ورزش برای حفظ سلامت مغز است.این بررسی اثبات نمی کند که تماشای زیاد تلویزیون و ورزش نکردن موجب بروز افسردگی می شود اما هر چه زمان صرف شده زنان برای ورزش بیشتر باشد اعتماد به نفس در آنان افزایش می یابد و ترشح هورمون اندورفین در خون آنها بیشتر می شود.

نتایج این تحقیقات درنشریه Epidemiology منتشر شده است.پژوهشگران در این بررسی داده های حدود ۵۰ هزار زن را در مورد ساعات تماشای تلویزیون، میزان فعالیت بدنی و تشخیص افسردگی در آنها بررسی کردند.پژوهشگران سپس سبک زندگی و جنبه های سلامت مانند وزن، سیگار، بیماری ها و ورزش را در نظر گرفتند و دریافتند آن هایی که روزانه ۹۰ دقیقه ورزش می کردند از آن هایی که روزانه ۱۰ دقیقه ورزش می کردند دستکم ۲۰ درصد کمتر به افسردگی مبتلا شدند.

پیاده روی سریع رایج ترین ورزش مهم محسوب می شود که توانسته است زنان مورد بررسی را از ابتلا به افسردگی رهایی دهد.این دانشمندان دریافتند زنانی که روزانه سه ساعت یا بیشتر در روز تلویزیون تماشا می کنند ۱۳ درصد بیشتر از آنهایی که اصلا تلویزیون نمی بینند به افسردگی مبتلا می شوند.