حرکات پرتابی

تلگرام

حرکات پرتابی که حرکت در صفحه نیز نامیده می‌شوند، ترکیبی از حرکات افقی و عمودی می‌باشند. به عبارت دیگر حرکات پرتابی را که در آن جسم در سطح مایل حرکت می‌کند، می‌توان به دو مؤلفه افقی (x) و عمودی (y) تجزیه کرد. البته باید توجه داشت که مؤلفه عمودی و افقی حرکت مستقل از یکدیگر بوده و به هیچ وجه یکی بر دیگری تأثیر نمی‌گدارد.

launchers-gestures

ویژگی های حرکات پرتابی

در حرکات پرتابی مؤلفه افقی باعث پیشروی جسم در سطح افق می شود (R) و مؤلفه عمودی باعث حرکت جسم به سمت بالا شده و باعث اوج گرفتن جسم می‌شود (h).

مؤلفه افقی پرتاب دارای شتاب ثابت (صفر) بوده و حرکت یکنواخت است.مؤلفه عمودی پرتاب شتابدار بوده که مقدار آن برابر g است.

معادلات مربوط به حرکات پرتابی:

Gestures-Launchers-elmevarzesh

علاوه بر این بر اساس رابطه (۱۳) داریم :

Gestures-Launchers1-elmevarzesh

با توجه به روابط (۱۹) و (۲۰) خواهیم داشت :

 

Gestures-Launchers2-elmevarzesh

رابطه (۲۴):

 

پرتاب3

رابطه (۲۴) زمانی کاربرد دارد که سطح پرتاب و سطح فرود یکی باشند (مانند شوت توپ فوتبال از سطح زمین توسط مدافع). به عبارت دیگر هنگامیکه نقطه پرتاب با نقطه فرود هم سطح باشد، برد پرتاب به دو عامل سرعت پرتاب و زاویه پرتاب بستگی دارد.

در صورتی که نقطه پرتاب و فرود یکی نباشد، در این حالت ارتفاع رهایی پرتابه نیز در برد آن تأثیر دارد که هر چه ارتفاع رهایی پرتابه بیشتر باشد، برد آن افزایش می‌یابد (با ثابت بودن سرعت و زاویه پرتاب).

بنابراین در مواقعی که نقطه پرتاب و فرود یکی نباشد، سه عامل سرعت پرتاب، زاویه پرتاب و ارتفاع رهایی پرتابه در برد آن تأثیر دارند که از بین این سه عامل، سرعت تأثیر بسزایی در برد پرتابه دارد.

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *