اگر شروع به عضله سازی در بدن خود کنید، احساس جوانی و زیبایی را با خود همراه دارد، تمرینات پیلاتس از بهترین ورزش ها برای سلامت و تناسب اندام به شمار می رود، این نوع تمرینات تأثیر بسزایی روی عملکردی تمامی اعضای بدن دارد.در این مطلب با آموزش پیلاتس برای تقویت عضلات شکم و باسن همراه شوید.

حرکت اول

آموزش پیلاتس برای تقویت عضلات شکم و باسنبه پهلو دراز بکشید، کف دست راست را روی زمین بگذارید و سر خود را بر روی دستتان بگذارید. پای راست روی زمین و پای چپ را بلند کنید، سپس پای راست بالا بردید تا در کنار پای چپ قرار گیرد و نفس خود را نگه دارید، دوباره به حالت اول برگردید. این حرکت را در ۲ ست و هر طرف بدن را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکت دوم

آموزش پیلاتس برای تقویت عضلات شکم و باسن

دومین آموزش پیلاتس برای عضلات شکم است، روی زمین دراز بکشید و لگن را ۹۰ درجه قرار دهید، دست ها را در کنار ساق پا قرار دهید و  شانه را از روی زمین بلند کنید، سپس دست ها را رو به عقب و پاها را رو به جلو بدون اینکه از زانو خم شود تا زاویه ۴۵ درجه حرکت دهید. این حرکت را در ۲ ست و ۱۰ دفعه تکرار کنید.

حرکت سوم

آموزش پیلاتس برای تقویت عضلات شکم و باسن

پاها را دراز کنید و روی پاشنه های پا و کف دست خود را نگه دارید، در حرکت دوم پای خود را بالا ببرید و ۳ ثانیه صبر کنید و دوباره به حالت اول برگردید.این حرکت را در ۳ ست و ۵ دفعه تکرار کنید.

ترجمه:elmevarzesh.com

منبع:totalbodyclient