آسیب رباط صلیبی ACL یا قدامی

تلگرام

درد زانو و آسیب های ورزشی زانو در ورزشکاران شایع است .زانو بعد از مچ پا شایع ترین محل صدمات ورزشی است.صدمات رباط صلیبی قدامی یکی از علل شایع زانودرد حاد و مزمن است.جراحات این رباط مهم زانو عمدتاً ناشی از کاهش ناگهانی سرعت در هنگام دویدن و صدمات ورزشی تماسی که جزء چرخشی روی زانو دارند می باشد. همچنین ورزش های تماسی می توانند ثانویه به کشیده شدن زانو, اعمال نیروهایی از سمت خارج به داخل زانو و یا باز شدن بیش از اندازه زانو سبب صدمه دیدگی رباط صلیبی قدامی (ACL) شوند.صدمه دیدگی رباط ACL در سطح یکسانی از فعالیت در زنان بیشتر رخمی دهد و درصد قابل ملاحظه ای از صدمات زانو را تشکیل می دهد.

آسیب رباط صلیبی ACL یا قدامی

حداقل ۵۰% از افراد با آسیب ACL دچار آسیب همراه در منیسک زانو می شوند که منیسک خارجی مستعدتر به آسیب دیدگی است (البته در آسیب دیدگی حاد). در آسیب های مزمن رباط ACL معمولاً منیسک داخلی است که دچار آسیب همراه می شود. سالانه درآمریکا ۹۵۰۰۰ پارگی رباط ACL گزارش می شود.رباط صلیبی قدامی زانو ( ACL ) برای پایداری مفصل زانو در هنگام دویدن, پرتاب پا و … بسیار حیاتی است. زانویی با آسیب دیدگی رباط ACL بسیار برای صدمه دیدگی در منیسک و تغییراتتخریبی ( آرتروز ) مستعد است.

فرکانس

در آمریکا سالیانه ۲۰۰۰۰۰ آسیب مرتبط با ACL ایجاد می گردد که ۹۵۰۰۰ مورد آن پارگی رباط صلیبی قدامی است. همچنین سالیانه حدود ۱۰۰۰۰۰ بازسازی رباط توسط جراحی انجام می شود.بروز آسیب به این رباط در ورزشهایی مثل فوتبال, بسکتبال و اسکی بیشتر است.همچنین احتمال ایجاد این آسیب در زنان ۷/۹- ۵/۲ برابر مردان است ( در سطح یکسانی از فعالیت )

آناتومی کاربردی

رباط صلیبی قدامی در عقب به لبه خلفی داخلی کوندیل خارجی ران اتصال دارد سپس در داخل کپسول مفصل ران به سمت پائین, جلو و داخل رفته کمی پهن تر شده و به حفره ای در جلو و خارج استخوان درشت نی اتصال می یابد. این رباط دو باند دارد. باند جلویی داخلی که در هنگام خم شدن زانو کشیده و در هنگام باز شدن زانو شل است و باند خلفی خارجی که در هنگام باز شدن زانو کشیده و در هنگام خم شدگی زانو شل است.رباط ACL از شاخه خلفی عصب مربوط به درشت نی عصب می گیرد و سبب ایجاد حس عمقی در زانو می شود.


بیومکانیک ورزشی

۸۵% از مقاومت در مقابل حرکت به جلوی استخوان درشت نی نسبت به استخوان ران را در محل مفصل زانو, ACL تامین می کند و سبب پایداری زانو در هنگام ایست ناگهانی می شود. حداکثر مقاومت ACL زمانی است که زانو در حالت کاملاً باز قرار دارد.همچنین رباط صلیبی قدامی در محدود کردن میزان چرخش درشت نی هم نقش دارد و هنگامی که زانو کاملاً باز است در مقابل نیروهای وارد به زانو از داخل و خارج زانو را محافظت می کند و پایداری آن را به کمک رباط های جانبی زانو حفظ می کند.هنگامی که ACL صدمه ببیند ترکیبی از حالت حرکت به جلوی درشت نی نسبت به ران و چرخش به خارج و داخل بیش از حد استخوان درشت نی رخ می دهد.متوسط قدرت رباط صلیبی قدامی در برابر کشش حدود ۲۱۶۰ نیوتن می باشد که این مقدار بطور قابل ملاحظه ای کمتر از متوسط توان رباط صلیبی خلفی و تقریباً نصف رباط جانبی داخلی زانو است.

شرح حال

با یک شرح حال مناسب که تاکید آن بر مکانیسم آسیب و شناسایی آسیب های احتمالی قبلی است و معاینه مناسب می توان در اغلب موارد آسیب ACL را تشخیص داد.
• در ورزش های غیر تماسی: یک صدای تق همراه با آسیب ACL شنیده شده یا خیر. معمولاً این صدا هنگامی که فرد ناگهان تغییر مسیر داده یا ناگهان در هنگام دویدن ایستاده است و یا در هنگام افتادن روی پا بعد از پرش شنیده شده و بدنبال آن التهاب ایجاد شده است. در خلال چند ساعت خون در مفصل تجمع پیدا کرده است. فرد معمولاً نتوانسته است بخاطردرد و تورم یا ناپایداری زانو به فعالیت ادامه دهد.
• در ورزش های تماسی و ضربات با انرژی بالا: این صدمات رباط ACL معمولاً با آسیب دیدگی سایر رباط های زانو یا منیسک ها همراهی دارد اعمال یک نیروی شدید از سمت خارج به داخل به زانو می تواند منجر به یک سه گانه آسیب دیدگی شامل آسیب ACL, آسیب رباط جانبی داخلی زانو و آسیب تاخیری منیسک داخلی شود.


معاینه بالینی

•مشاهده دقیق زانو برای بررسی تجمع مایع یا تغییر شکل استخوانی ( شکستگی احتمالی ) طبق تحقیقات انجام شده در آسیب استخوانی تجمع سریع مایع در مفصل ۷۲% ارتباط با آسیب رباط صلیبی قدامی دارد.
• معاینه دامنه حرکات مفصل زانو بخصوص بازشدن کامل زانو که اگر نشود امکان آسیب همراه در منیسک را مطرح می کند.
• لمس ساختارهای استخوانی امکان دارد منجر به شناسایی شکستگی استخوان درشت نی شود.
• لمس خطوط مفصلی زانو برای ارزیابی آسیب احتمالی منیسک ها لازم است. همچنین باید رباط های جانبی زانو معاینه شوند.

• انجام Lachman test بعد از رفع یا کاهش درد بیمار باید برای ارزیابی رباط ACL صورت گیرد به این صورت که فرد روی تخت خوابیده و زانو را در وضعیت خم شدگی ۲۰ تا ۳۰ درجه قرار می دهیم با دست چپ ران را می گیریم و با دست راست پشت قسمت فوقانی ساق را به جلو و طرف خود می کشیم. چنانچه در سمت آسیب دیده مقدار جابجا شده به جلو نسبت به سمت سالم در پای دیگر بیش از ۳ میلی متر باشد غیر عادی است و نمایانگر آسیب است.
• انجام تست Ant.drawer test بخاطر اسپاسم عضلات پشت ران که تست را متاثر می کند کمتر قابل اعتماد است. برای انجام تست بیمار به پشت خوابیده و زانوها را در وضعیت خم شدگی ۹۰ درجه قرار می دهد. معاینه گر جلوی وی نشسته و با دو دست پشت قسمت زیر زانو را می گیرد و ساق را به سمت خود می کشد و در آسیب رباط صلیبی قدامی استخوان
درشت نی جلو می آید

آسیب رباط صلیبی ACL یا قدامی

علل آسیب دیدگی

ورزش های پر خطر برای آسیب دیدگی ACL : ورزش های فوتبال, اسکی, بسکتبال و بیسبال مسئول ۷۸% از جراحات مرتبط با ورزش رباط صلیبی قدامی هستند.

جنس : صدمات ورزشی زنان در زمینه پارگی رباط ACL بیشترمی باشند.

کفش ورزشی: کفش های ورزشی که کناره های آن ها سفت تر و محکم تر از وسط کف آن ها می باشد بیشتر فرد را مستعد صدمه دیدگی ورزشی می کند.

درمان

مرحله حاد
چنانچه جراحی لازم باشد معمولاً آن را ۳ هفته به تاخیر می اندازند تا التهاب کاهش یافته و از عوارضی مثل خشکی مفصل بدنبال جراحی سریع جلوگیری شود. باید در این سه هفته عضلات جلو و عقب ران و دامنه حرکتی مفصل زانو تقویت و زیاد شود که این امر می تواند به کاهش تجمع مایع مفصلی و بدست آوردن سریع توان عضلانی بعد از عمل کمک کند.

برای تصمیم به جراحی توجه به چند فاکتور مهم است مثل سطح فعالیت ورزشی قبل از صدمه دیدگی , صدمات همراه , تمایل برای ادامه همان رشته ورزشی.و میزان شلی مفصل زانو.جراحی می تواند بصورت ترمیم داخل یا خارج مفصلی رباط صلیبی قدامی باشد, در روش داخل مفصلی توسط روش آرتروسکوپی رباط پاره شده را بصورت اولیه یا با استفاده از رباط زیر کشکک ترمیم می کنند. در روش خارج مفصلی هم با استفاده از بخشی از نوار فیبری خارج ران به نام ایلیو تیبیال تراکت زانو را در سمت خارجی در بیرون سطح مفصلی پایدار می کنند.

انتخاب بین این دو روش بسته به نظر جراح دارد و امری تخصصی است. درمان غیر جراحی پارگی aclمعمولا" برای افراد مسن و آن هایی که قصد پرداختن به ورزش های شدید و رقابتی را ندارند در نظر گرفته می شود.

آسیب رباط صلیبی ACL یا قدامی

مرحله بهبودی

فاز اول: دو هفته اول بعد از جراحی را شامل می شود و هدف در آن رسیدن به بازشدگی کامل زانو ( Full extension ) و حفظ قدرت عضلانی عضله چهارسر رانی و کاهش تورم و نیز توانایی خم کردن زانو در حد نود درجه است.
فاز دوم: هفته سوم تا پنجم بعد از عمل را شامل می شود و هدف در آن حفظ توانایی باز کردن کامل زانو و افزایش میزان خم شدن زانو به بیش از ۹۰ درجه تا رسیدن به خم شدگی کامل زانو است.
فاز سوم: هفته ششم را شامل می گردد و هدف در آن افزایش قدرت و سفتی عضلانی است و بدنبال این مرحله به آرامی به ورزش باز می گردیم.بدون انجام تمرینات کافی در دوره بعد از جراحی, بازگشت به ورزش به زمانی معادل ۹-۶ ماه نیاز دارد.

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۹ نظر

 1. shokoofeh گفت:

  salam…matalebe sighteton kh baram jaleb bood,etefaghan 5 shanbe veghti ghayeghamo haml mikardam zanoom kamii dardnak shod,matalebe asibe zanoo kh behem komak kard az narahati daram…mamnoon

 2. احسان گفت:

  سلام
  من آسیب دیدگی acl همراه مینیسک دارم ولی دکتر تا حالا حرفی از جراهی نزده (من ۱۳ ساله ام) ده جلسه فیزیوتراپی رفتم ولی هنوز احساس بهبوی کامل نمی کنم و وقتی زانوم رو کامل خم می کنم پشت زانوم درد می گیره ممکنه به عمل نیاز پیدا کنم ؟؟؟؟
  چند تا حرکت می شه بگید ؟؟؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام. عمل تنها در صورت پارگی رباط یا منیسک انجام می شود. لطفا” مراحل درمان را زیر نظر پزشک ادامه دهید و در روند درمان صبور باشید

 3. فرهود گفت:

  سلام
  من شنیدم برای جلوگیری از پارگی رباط صلیبی باید یه ماهیچه ای رو تقویت کرد البته دقیق نمیدنم
  کلا میشه راجع به پیشگیری پارگی رباط صلیبی توضیح بدین

 4. اسحاق گفت:

  باسلام.من پارکور کار میکنم و بعد از اجرای ی پشتک چند وقتیه ک نمیتونم تمرین کنم و حرکاتی ک داخلش باید زانوم بیشتر از نود درجه خم بشه بهم فشار میاد با دستم ک صاق پام رو به عقب فشار میدم بالای صاق پام یعنی جلوی زانوم تیر میکشه ..لطفا راهنمایی کنید

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. متاسفانه نشان از آسیب دیدگی در زانوی شما وجود داره. بهتره استراحت کنید. گرما درمانی، استفاده از کرم موضعی و چسب کنزیو توصیه میشه.

 5. علی(۱۷ساله) گفت:

  سلام
  من رباط صلیبی پاره شده اما نه پارگی کامل (به مو بنده)فعلا پام تو گچه دکتر گفت اگه گچ رو باز کنیم و خوب نشده باشه باید عمل بشه .حالا با فرض این که نیاز به عمل نباشه و با انجام فیزیو تراپی کی میتونم به ورزش کردن(رشته ی رزمی)ادامه بدم.
  این موضوع رو هم بگم که پای من سه بار درطول یه سال دچار پیچ خوردگی و کش اومدن رباط صلیبی شده بود.
  آیا بدنسازی ضرری داره؟
  لطفا جواب بدین من بدون ورزش نمیتونم
  ممنون

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، علی جان پاسخ این سوال رو فیزیوتراپیست یا پزشک بهتر می دونه، من فقط می تونم به شما بگم زمانی می تونید به تمرین برگردید که درد نداشته باشید و عضلات بازتوانی شده باشند. بدنسازی الان ضرر داره اما وقتی مشکل آسیب حل شد جای نگرانی نیست می تونید با وزن بدن و سپس به مرور با وزنه تمرین کنید. حتماً با فیزیوتراپ مشورت کنید

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *