نویسنده: هدی بانکی

نیازهای تغذیه‌ای شما با افزایش سن چه تغییری می‌کنند؟ ۰

نیازهای تغذیه‌ای شما با افزایش سن چه تغییری می‌کنند؟

تغذیه‌ی سالم با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا افزایش سن منجر به تغییراتی در بدن می‌شود مانند کمبود‌های ماده‌ی مغذی، کاهش کیفیت زندگی و افت سلامتی. خوشبختانه کارهای زیادی وجود دارد که...

طرز قرار گرفتن دست چه تاثیری بر نتایج حرکت شنا سوئدی دارد؟ ۱۲

طرز قرار گرفتن دست در حرکت شنا سوئدی چه تاثیری بر نتایج دارد؟

هیچکدام از روتین‌های فیتنس بدون تمرینات بدنسازی کامل نخواهند بود. بیشتر روتین‌های تمرینات مقاومتی شامل انواعی از حرکت شنا سوئدی می‌شوند. جای تعجب نیست! شنا سوئدی حرکتی است که گروه‌های عضلانی متعددی را به...