نویسنده: هدی بانکی

فتق هیاتال چیست؟ آیا ممکن است بدنسازی، فتق هیاتال را تشدید کند؟ ۰

فتق هیاتال چیست؟ آیا ممکن است بدنسازی، فتق هیاتال را تشدید کند؟

فتق هیاتال شایع است و با افزایش سن، احتمال وقوع آن نیز بیشتر می‌شود، البته جوان‌ها نیز دچارش می‌شوند. اما فتق هیاتال چیست؟ فتق هیاتال بیماری است که در اثر کشیده شدن قسمتی از...