گلیکولیز بی هوازی مهمترین منبع تولید انرژی برای فعالیت های  بیشینه ای است که بیش از ۲۰ تا ۳۰ ثانیه طول می کشد.ظرفیت کلی این سیستم با افزایش اسیدیته محیط سلول، تجمع لاکتات و یون های هیدروژن محدود می شود.لذا اگر بتوانیم با افزیش ظرفیت بافری سطح اسیدیته محیط را پایین نگه داریم، احتمالاً می تواند منجر به بهبود عملکرد گردد.

از حدود سال ۱۹۳۰ مشخص شده که مواد غذایی که باعث کاهش PH خون می شوند ( نمک ها) برروی تمرینات با شدت بالا(بیشنه) اثر منفی می گذارد.در حالی که موادی که منجر به ایجاد یک محیط بازی در بدن بشوند، منجر به بهبود عملکرد می شود.بی کربنات سدیم و سیترات ۲ ماده ای هستند که منجر به افزایش ظرفیت بافری می شوند.حدوداً ۷۰ سال است که ورزشکاران روش های بارگیری بی کربنات را مورد استفاده قرار می دهند.1aouhgvwپروتکل کلی برای بارگیری

بر طبق تحقیقات صورت گرفته مصرفg/kg/w  0/3، ۱تا ۲ ساعت قبل تمرین یا مسابقه می باشد.  ( تقریباً ۳ تا ۴ قاشق چای خوری).بارگیری آن به طور معمول خطری برای سلامتی فرد ندارد.البته برخی افراد پس از مصرف آن از ناراحتی های سیستم گوارشی رنج می برند.یک راهکار توصیه شده برای جلوگیری یا کاهش نارحتی های سیستم گوارشی، مصرف آب به مقدار زیاد (۱ لیتر یا بیشتر) همراه با آن است.سدیم سیترات نیز در دوز g/kgw 0/5-0/3 توصیه می شود.مصرف این ماده در انسان ممنوعیتی ندارد. (اما برای اسب دوپینگ محسوب می شود).


لذا بارگیری آن می تواند یک استراتژی مفید برای رشته های ورزشی با شدت نزدیک به حداکثر و مدت زمان ۱ تا ۷ دقیقه می باشد.(شنا ۱۰۰ و ۴۰۰ و دو ۴۰۰ تا ۱۵۰۰).توجه عمده تحقیقات به تعیین کمترین دوز موثر و کاهش ناراحتی های ناشی از بارگیری کربوهیدرات می باشد.لذا هم دوره های کوتاه مدت و هم طولانی مدت بارگیری کربوهیدرات مورد بررسی قرار گرفته است.Mc naughton 1999 اثرات بارگیر ۵ روزه بارگیری  بی کربنات (۵۰۰ میلی گرم) را مورد بررسی قرار داد.مصرف بی کربنات علاوه بر افزایش حالت بازی پلاسما باعث افزایش عملکرد در دویدن ۲روز پس از قطع مصرف بی کربنات شد.به طور کلی نتایج مطالعات یک اثر متوسط بر عملکرد را از بارگیری بی کربنات یا سیترات نشان داده است.

بی کربنات سدیم1

بی کربنات سدیم2

تهیه و تدوین: علم ورزش