تداخل تکالیف

مکمل

درچه زمان تداخل تکالیف پیش می آید؟

مرحله شناسایی محرک، پردازش ممکن است به طور موازی انجام شود (بدون نیاز به توجه). در مرحله گزینش پاسخ، پردازش موازی کمتری صورت میگیرد و نهایتاً در مرحله برنامه­ریزی پاسخ که به وجود آورنده حرکت است و در هر زمان فقط یک حرکت را سازماندهی و آغاز میکند، تداخل بسیاری صورت میگیرد.

شناسایی محرک: پردازش اطلاعات به طور موازی

پردازش اطلاعات در مرحله حسی به طور موازی انجام می شود.با پردازش در یک زمان دو یا چندین جریان اطلاعات به دستگاه وارد می شوند و ممکن است بدون تداخل با یکدیگر به طور موازی پردازش شوند.

گزینش پاسخ: پردازش خودکار و کنترل شده

تداخل بین تکالیف حرکتی، هیچگاه واضح تر از آن نخواهد بود که اجرا کننده بخواهد دو عمل را که هر کدامشان به عملیات ذهنی نیازمندند به طور همزمان اجرا کند. مانند دریبل کردن در فوتبال در حالی که فوتبالیست به بودن یا نبون حرف ( ک ) در یک کلمه فکر می کند. چنین فرایندهایی در مرحله گزینش – پاسخ انجام می شود زیرا یک پاسخ از بین چندین پاسخ ممکن است انتخاب شود.

این عملیات تحت پردازش کنترل شده هستند و به نظر میرسد که آهسته و مستلزم توجه و همراه با مداخله ناشی از فرایندهای رقیب و طولی و اختییاری باشند به این معنی که بتوان به راحتی از آن ها جلوگیری یا آن ها را متوقف کرد. اجبار به پردازش دو خبر در آن واحد به طور کلی هر دو تکلیف را مختل می کند.

مشخصه های پردازش خودکار

سریع، بدون نیاز به توجه، کوازی و غیر اختیاری

مشخصات پردازش کنترل شده

آهسته، نیاز به توجه، طولی و اختیاری

سود خودکار بودن

فوائد: پردازش اطلاعات به طور موازی، سریع و عدم مداخله پردازش های دیگر

پردازش سریع زمانی که محیط در آخرین لحظه باعث تغییر حرکت شود به خطای وحشتناکی منجر می شود.بنابراین حداکثر فائده خودکار شدن را در انمجام مهارتهای بسته میتوان دید یعنی جایی که محیط نسبتا قابل پیش بینی است.

تمرین برای خودکار شدن

پاسخ این سوال تمرین زیاد در شرایط یکنواخت است. یعنی تمرینی که در آن یک محرک ویژه همیشه به یک پاسخ ویژه منجر شود.

برنامه ریزی پاسخ:  سازمان حرکت زنجیره ای است.

در بین فعالیت هایی که در مرحله آخر پردازش اطلاعات انجام می شود تداخل زیادی صورت می گیرد.

نمونه تحریک دوگانه: در این نوع آزمایش دو محرک با فاصله زمانی  به آزمودنی داده می شود که آزمودنی باید به هر دو محرک پاسخ بدهد. روانشناسان معمولا به زمان واکنش محرک دوم توجه دارند.

تلگرام

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *