تازه‌ترین مطالب یادگیری حرکتی
یادگیری حرکتی
۲۷ اسفند ۱۳۹۱
اصول یادگیری مهارت – طرح انتقال

طرح انتقال یک طرح انتقال ممکن است تاثیرات نسبتاً پایدار و موقت یک متغیر را از هم جدا کند.  این روش دو جنبه مهم دارد. اول باید فرصت داده شود تا آثار موقتی متغیر از بین برود. دوم  فراگیرندگان در شرایط مساوی آزمایش می‎‏شوند. یک راه­ حل این است...

یادگیری حرکتی
۲۷ اسفند ۱۳۹۱
منحنی های اجرا در اصول یادگیری مهارت

یادگیری را می‎توان تغییر در عملکرد ای اجرا فرض کرد.یادگیری تقریباً به صورت مداوم انجام می‎‏شود؛ بهبود عملکرد  به خودی خود، یادگیری نیست بلکه نشان دهنده وقوع یادگیری است. یادگیری حرکتی مجموعه ­ای از فرآیندهای همراه با تمرین یا تجربه است که به تغییرات نسبتاً پایدار در قابلیت اجرای...

یادگیری حرکتی
۱۷ اسفند ۱۳۹۱
تفاوت های فردی و توانای های حرکتی – بخش دوم

نظریه توانایی عمومی حرکتی کسانی هستند که در هیچ ورزشی ندرخشیده ­اند؛ لذا گفته شده است که این افراد توانایی عمومی حرکتی ندارند.  بنابراین ممکن است منطقی به نظر رسد که مهارتهای ورزشی دارای زیربنایی به نام توانایی عمومی حرکتی باشد. توانایی عمومی حرکتی فرض بر این است که...

یادگیری حرکتی
۱۷ اسفند ۱۳۹۱
تفاوت های فردی و توانای های حرکتی – بخش اول

تعریف قابلیت: توانایی های هستند که زیر بنای اجرای بسیاری از مهارت ها را تشکیل می دهند. ما می­ توانیم انواع معینی از مهارت ها را با توانایی های ذاتی انجام دهیم، اما در اجرای کارهای دیگر قابلیت کمتری داریم.رویکرد تجربی اصول مشترک بین همه مردم توجه می‎‏شود، رویکرد...

یادگیری حرکتی
۳۰ بهمن ۱۳۹۱
سیستم کنترل حلقه باز

حلقه باز:حلقه باز مفهوم مهمی به نام «برنامه حرکتی» است.  برنامه حرکتی، ساختاری است که مسئولیت کنترل  حرکات  سرعت را به عهده دارد. بسیاری اعمال، بویژه آن هایی که در محیط های قابل پیش‎بینی و نسبتاً ثابت به طور سریع انجام می‎شوند. اجراکننده حرکت را از پیش برنامه­ریزی کرده،...

یادگیری حرکتی
۳۰ بهمن ۱۳۹۱
سیستم کنترل حلقه بسته

بسیاری از  مهارت های حرکتی به ویژه مهارت های  مداوم مانند دوچرخه سواری یا شنا کردن پس از سال ها بی تمرینی به طور کامل فراخوانی و اجرا می‎شوند. سیستم کنترل حلقه بسته یکی از راه های مهم فهمیدن چگونگی عملکرد اطلاعات حسی در رفتار حرکتی تشبیه نمودن آن...

یادگیری حرکتی
۳۰ بهمن ۱۳۹۱
سیستم­ های سه­ گانه حافظه

سه دستگاه مجزای حافظه ای را در حرکات انسان در نظر می گیریم که عبارتند از: ۱-ذخیره حسی کوتاه مدت ۲-حافظه کوتاه مدت ۳-حافظه بلندمدت سه بخش مجزای حافظه انسان ذخیره حسی کوتاه مدت: حسی ترین جنبه حافظه، ذخیره حسی کوتاه مدت است. در  مرحله شناسایی محرک، پردازش اطلاعات...

یادگیری حرکتی
۱۳ دی ۱۳۹۱
تداخل تکالیف

درچه زمان تداخل تکالیف پیش می آید؟ مرحله شناسایی محرک، پردازش ممکن است به طور موازی انجام شود (بدون نیاز به توجه). در مرحله گزینش پاسخ، پردازش موازی کمتری صورت می‎گیرد و نهایتاً در مرحله برنامه­ریزی پاسخ که به وجود آورنده حرکت است و در هر زمان فقط یک...

یادگیری حرکتی
۱۳ دی ۱۳۹۱
باریکی ادراکی

باریکی ادراکی یکی از تغییرات مهم در پردازش اطلاعات با سطح انگیختگی زیاد است.برای مثال تصور کنید که بینایی یک غواص تازه کار در عمق زیاد چقدر کم می شود.وقتی که راننده ای با انگیزه مطلوب رانندگی می کند ، دامنه محرک های که به آن ها توجه کرده...

یادگیری حرکتی
۱۳ دی ۱۳۹۱
انگیختگی و اصل یو وارونه

در اجرای ماهرانه حرکات، انگیختگی، تنش و هیجان ناشی از آن در بسیاری از رشته های ورزشی امری عادی است. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه منابع مهم انگیختگی بازیکنان می باشند.اگر اجرای موفقیت آمیز به سرعت و دقت تصمیم گیری وابسته باشد سطح انگیختگی ایجاد...

یادگیری حرکتی
۱۳ دی ۱۳۹۱
زمان واکنش

زمان واکنش نشان دهنده بسیار مهم سرعت تصمیم گیری و کارآیی آن است. زمان واکنش به فاصله زمانی بین ارائه غیر منتظره محرک تا شروع پاسخ گفته می‎شود.زمان واکنش معنای نظری مهمی دارد که شاید دلیل اصلی توجه پژوهشگران به آن همین باشد. زمان واکنش وقتی آغاز می‎شود که...

یادگیری حرکتی
۱۳ دی ۱۳۹۱
پردازش اطلاعات و تصمیم گیری

یکی از مهمترین عوامل اجرای ماهرانه تصمیم گیری است.تصمیم گیری درباره اینکه چه کاری انجام دهیم و چه چیزی را انجام ندهیم و این تصمیم گیری ها در شرایط ویژه بایستی به سرعت و با ضریب اطمینان بسیار انجام شود. به عواملی که در این تصمیم گیری ها دخالت...