دسته: یادگیری حرکتی

۰

منحنی های اجرا در اصول یادگیری مهارت

یادگیری را می‎توان تغییر در عملکرد ای اجرا فرض کرد.یادگیری تقریباً به صورت مداوم انجام می‎‏شود؛ بهبود عملکرد  به خودی خود، یادگیری نیست بلکه نشان دهنده وقوع یادگیری است. یادگیری حرکتی مجموعه ­ای از...

۰

سیستم کنترل حلقه باز

حلقه باز:حلقه باز مفهوم مهمی به نام «برنامه حرکتی» است.  برنامه حرکتی، ساختاری است که مسئولیت کنترل  حرکات  سرعت را به عهده دارد. بسیاری اعمال، بویژه آن هایی که در محیط های قابل پیش‎بینی...

۱۰

سیستم کنترل حلقه بسته

بسیاری از  مهارت های حرکتی به ویژه مهارت های  مداوم مانند دوچرخه سواری یا شنا کردن پس از سال ها بی تمرینی به طور کامل فراخوانی و اجرا می‎شوند. سیستم کنترل حلقه بسته یکی...

۰

سیستم­ های سه­ گانه حافظه

سه دستگاه مجزای حافظه ای را در حرکات انسان در نظر می گیریم که عبارتند از: ۱-ذخیره حسی کوتاه مدت ۲-حافظه کوتاه مدت ۳-حافظه بلندمدت سه بخش مجزای حافظه انسان ذخیره حسی کوتاه مدت:...

۰

تداخل تکالیف

درچه زمان تداخل تکالیف پیش می آید؟ مرحله شناسایی محرک، پردازش ممکن است به طور موازی انجام شود (بدون نیاز به توجه). در مرحله گزینش پاسخ، پردازش موازی کمتری صورت می‎گیرد و نهایتاً در...

باریکی ادراکی ۰

باریکی ادراکی

باریکی ادراکی یکی از تغییرات مهم در پردازش اطلاعات با سطح انگیختگی زیاد است.برای مثال تصور کنید که بینایی یک غواص تازه کار در عمق زیاد چقدر کم می شود.وقتی که راننده ای با...

۰

انگیختگی و اصل یو وارونه

در اجرای ماهرانه حرکات، انگیختگی، تنش و هیجان ناشی از آن در بسیاری از رشته های ورزشی امری عادی است. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه منابع مهم انگیختگی بازیکنان می...