برنامه‌ تمرینی بدنسازی عضلات شانه – تصویری

برنامه‌ تمرینی بدنسازی عضلات شانه - تصویری
تلگرام

مهم نیست چقدر عضلات بازو، سینه، یا پشت شما بزرگ باشند. بالاتنه شما تا زمانی که عضلات شانه پرورش یافته‌ای نداشته باشید کامل نمی‌شود. واقعیت این است هر کسی می‌گوید ساختن عضلات شانه آسان است قطعاً دروغ می‌گوید.

بدنسازی شانه زمان زیاد، تمرین سخت و صبر لازم دارد اما امری غیر ممکن نیست. در این مطلب به شما گفته می‌شود چگونه برنامه بدنسازی شانه را انتخاب کنید و عضلات شانه را پرورش دهید. در قدم اول باید به آناتومی عضلات شانه آگاهی کامل داشته باشید. برای اشراف کامل بر آناتومی عضلات شانه این مطلب را مطالعه کنید. تا پایان با ماه همراه باشید.

تقویت و پرورش هر ۳ عضله از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اگر یک قسمت ضعیف یا بد فرم باشد کاملاً در ظاهر عضله و قدرت کلی آن تأثیر منفی خواهد گذاشت. در بسیاری موارد بخش‌های میانی و خلفی به تمرین بیشتری نیاز دارند زیرا قسمت قدامی تا اندازه قابل قبولی در جلسات تمرینی عضلات سینه به چالش کشیده خواهد شد. قطعاً هیچ ورزشکاری از تمرین عضلات سینه فرار نمی‌کند اما تمرین عضلات سینه به اندازه کافی بخش میانی و خلفی را تقویت نمی‌کند.

دو اشتباه بزرگی که اغلب ورزشکاران در برنامه تمرینی شانه مرتکب می‌شوند:

۱. تمرکز بر تمرینات اشتباه

بسیاری از ورزشکاران زیاد از حد بر تمرین با دستگاه و تمرینات مجزا تمرکز می‌کنند که این امر در ساخت و بدنسازی شانه بزرگ و گرد از اهمیت دوم برخوردار است.

۲. تمرکز بر تکرار زیاد

این اشتباه هر گروه عضلانی اصلی در بدن را از رشد باز می‌دارد و مخصوصاً در گروه عضلانی کوچک مانند عضلات دلتوئید اثرش بیشتر است.  تصور اشتباه اکثر ورزشکاران این است که عضلات کوچک به وزنه سبک‌تر و تکرار بالاتر بهتر جواب می‌دهد.

تجربه ورزشکاران حرفه‌ای در مورد پرورش اندام ثابت کرده است تمرکز بر تمرینات ترکیبی و وزنه سنگین (۸۰ تا ۸۵ درصد ۱RM یا بیشتر) نتیجه بهتری در بر خواهد داشت. در مورد عضلات شانه به این معنی است که هالتر و دمبل‌های سنگین با تمرینات کمکی برای بخش‌های میانی و خلفی بهتر از تمرینات مجزا با وزنه سبک و تکرار بالا است.

نکات لازم برای بدنسازی شانه

۱. اگر خواهان عضلات شانه بزرگ هستید بر تمرین با وزنه سنگین با ۴ تا ۶ یا ۵ تا ۷ تکرار در برنامه تمرینی تمرکز کنید.

۲. بر تمریناتی تمرکز کنید که اجازه افزایش تدریجی اضافه بار را به شما بدهند. افزایش قدرت موجب افزایش سایز خواهد شد. اضافه بار تدریجی یکی از اصول علم تمرین است که به معنی افزایش وزنه  در طول زمان است. برخی از حرکات اجازه نمی‌دهند پرس وزنه‌های سنگین و افزایش تدریجی اضافه بار به طور همزمان اتفاق افتد. به طور مثل حرکت Upright rows و پرس شانه از پشت گردن خطرناک و آسیب‌زا هستند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید حجم تمرینات یا مقدار کلی تکرارهای انجام شده در هر هفته است. این مورد زمانی که وزنه سنگین زیادی جابجا می‌کنید مهم است زیرا قانون کلی است که:

هر چه تکرارها سنگین‌تر باشند، تعداد تکرارها در هفته کاهش می‌یابد.

وزنه سنگین ریکاوری بیشتری نیاز دارد که به معنی خطر بیش تمرینی در اثر تمرین زیاد با وزنه سنگین در هفته است. زمانی که برنامه تمرین شما بر وزنه سنگین (۸۰ تا ۸۵ درصد ۱RM) تأکید می‌کند، ججم انتخابی تمرین باید طوری باشد که ۶۰ تا ۷۰ تکرار در عرض ۵ الی ۷ روز انجام شود.

این روش نه تنها برای عضلات شانه بلکه برای گروه‌های عضلانی دیگر هم کاربرد دارد. حرکات متعددی برای پرورش عضلات دلتوئید وجود دارند اما همه آنها نیاز نیست. کافی است شما حرکات اصلی و ضروری را در برنامه هفتگی خود جایی دهید.

مطلب مرتبط: ۴ تمرین شانه برای تقویت عضلات بازو و شانه

برنامه تمرینی کلی عضلات دلتوئید

پرس شانه با دمبل (نشسته) – ۴ ست با تکرارهای ۶ – ۶ – ۸ – ۱۰

کول با هالتر – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ – ۸ – ۸

نشر از جانب با دمبل (خمیده بر روی صندلی) – ۳ ست با تکرارهای ۱۲ – ۱۰ – ۸

نشر از طرفین با دمبل (ایستاده) – ۳ ست تکرارهای ۱۲ – ۱۰ – ۸

نشر از جلو با هالتر (ایستاده) – ۳ ست با تکرارهای ۱۲ – ۱۰ – ۸

برنامه بدنسازی شانه - تصویری

جهت مشاهده تصاویر در اندازه واقعی روی آن کلیک

برنامه تمرینی کلی عضلات دلتوئید

پرس شانه با هالتر (نشسته دست باز از جلو) – ۴ ست با تکرارهای ۸ الی ۱۲

نشر از طرفین با دمبل (ایستاده) – ۳ ست با ۱۰ الی ۱۲ تکرار

نشر از طرفین با دمبل (خمیده بر روی صندلی) – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ الی ۱۲

نشر از جلو با دستگاه سیم کش (تک دست) – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ الی ۱۲

کول با دستگاه سیم کش (ایستاده) – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ الی ۱۲

فلایی معکوس با دستگاه –  ۳ ست با تکرارهای ۱۰ الی ۱۲

نشر از طرفین با کش الاستیک (ایستاده) – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ الی ۱۲

برنامه بدنسازی شانه - تصویریبرنامه تمرینی دلتوئید قدامی

پرس شانه با دستگاه اسمیت – ۳ ست با تکرارهای ۱۵ – ۱۰ – ۶

کول با دمبل – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰ – ۱۰

نشر از جلو با دمبل (تک دست یا جفت دست، ایستاده یا نشسته) – ۳ ست با تکرارهای ۸ – ۸ – ۸

نشر از جلو تک دست با دستگاه سیم کش – ۳ ست با تکرارهای ۸ یا ۱۰ تایی

نشر از جانب با دمبل (نشسته بر روی صندلی) – ۲ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰ – ۱۰

فلایی معکوس ایستاده با دستگاه سیم کش – ۲ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰

پرس شانه با دمبل (نشسته) – ۳ ست با تکرارهای ۱۵ – ۱۰ – ۶

برنامه بدنسازی شانه - تصویریبرنامه تمرینی دلتوئید میانی

پرس شانه با دمبل (نشسته) – ۳ ست با تکرارهای ۶- ۱۰ – ۱۵

پرس شانه با دستگاه اسمیت – سه ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰ – ۱۰

نشر از طرفین با دمبل (ایستاده) – ۳ ست با تکرارهای  ۸ – ۸ – ۸

نشر جانب با دستگاه – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ یا ۸ تایی

نشر از جانب با دستگاه سیم کش (خمیده به سمت جلو) – ۲ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰ – ۱۰

نشر از جلو با دمبل (تک دست یا جفت دست، ایستاده یا نشسته) – ۲ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰

برنامه بدنسازی شانه - تصویریبرنامه تمرینی دلتوئید خلفی

نشر از جلو با دمبل (تک دست یا جفت دست، ایستاده یا نشسته) –  ۳ ست با تکرارهای ۱۵ – ۱۰ – ۶

آرنولد پرس با دمبل (ایستاده یا نشسته) – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰ – ۱۰

نشر از طرفین با دمبل (خمیده به سمت جلو) – ۳ ست با تکرارهای ۸ – ۸ – ۸

فلایی معکوس عضلات پشت با دستگاه – ۳ ست با تکرارهای ۱۰ یا  ۸

نشر از جلو با دستگاه سیم کش (تک دست ایستاده) – ۲ ست با تکرارهای ۱۰

نشر از جانب سیم کش (تک دست ایستاده) – ۲ ست با تکرارهای ۱۰ – ۱۰

برنامه بدنسازی شانه - تصویریتهیه و ترجمه: elmevarzesh.com

منابع:     muscleforlife muscleandfitness bodybuilding

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۱۳ نظر

 1. علی گفت:

  تصاویر بسیار گویا و مناسب و صد البته ضروری بودند بسیار ممنون

 2. حسن رضا گفت:

  بسیار عالی و آموزنده دست شما درد نکند

 3. j.tondar گفت:

  سلام.اسم حرکتی که اون بالا زیر عنوان مقاله عکسشو گذاشتین چیه؟؟؟؟

 4. شهرام گفت:

  لطفا برام ورزشساق پارا بگذارید

 5. حامی گفت:

  خیلی ممنون

 6. فروغ گفت:

  سلام ببخشید چند روز در هفته باید انجام بشوند تمرینها؟

  • علم ورزش گفت:

   سلام، هر گروه عضلانی دو جلسه در هفته خوب است، بنابراین شما هم یک برنامه بدنسازی شانه را بهتره است دو بار در هفته انجام دهید

 7. الهه گفت:

  سلام،بابت اطلاعات مفیدی که میدید سپاسگزارم،چندتا سوال داشتم: آیا عرض شانه قابل افزایش هست؟( تناسب جمجمه و عرض شانه) ۲_ برای رفع قوز گردن و لاغری و عضله ای شدن گردن چه تمریناتی داریم؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، عرض شانه به لحاظ اسکلتی خیر، مگر اینکه فرد دچار قوز در ناحیه پشت باشد. مورد دوم که اشاره کردید هر کدوم بحث جداگانه ای هست، اساساً چیزی به اسم قوز گردن وجود نداره، قوز در ناحیه پشت هست، اگر اینطور هست کامنت بذارید تا شما رو راهنمایی کنیم. لاغری هم که بیشتر به تغذیه مناسب ربط داره، عضله ای شدن هم یا باید در منزل تمریناتش رو انجام بدید یا در باشگاه، اگر بخواید بر اساس برنامه باشه باید از مربی کمک بگیرید، اگر هم بدون برنامه بخواید و در منزل، در لینک زیر اگر وقت بذارید تمرین هست
   http://www.elmevarzesh.com/category/dietary-regimes-and-fitness/fitness/

 8. الهه گفت:

  ممنون از راهنماییتون ؛ بله فکر میکنم تصور خمیده ای که من از گردن خودم دارم، در واقع بدلیل قوز ناحیه پشت باشه!ممنون میشم برای رفع این مشکل و همینطور کشیده وخوش فرم شدن گردن راهنماییم کنید.

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *