دسته: علم تمرین

سه باور غلط در مورد تمرین های کششی ۸

سه باور غلط در مورد تمرین های کششی

اگر روی برنامه فیتنس تان بطور جدی کار می کنید، چیزی که نباید از آن غافل شوید، انجام تمرین های کششی مناسب و درست است. بسیاری از افراد حرکات کششی را ساده می گیرند،...