موضوع های اساسی تربیت‌ بدنی و ورزش

مکمل

اصول و مبانی تربیت‌ بدنی

 1- منابع ۲- عملکرد ۳- تغییرپذیری

منابع اصول تربیت بدنی

تربیت‌بدنی رشت های است که علوم آن از اطلاعات و یافته‌های علوم بسیاری اقتباس شده است. حقایق اساسی این رشته از منابع اصلی زیر سرچشمه می‌گیرد:

۱- اساسی  ترین بخش منابع تربیت‌بدنی هر جامعه نظام عقیدتی آن جامعه است. یعنی در جامعه ما، اصول و ضوابطی که از منبع وحی سرچشمه گرفته، بر اصول و پایه‌های حرفه تربیت‌بدنی احاطه دارد.‌بنابراین قرآن، سنت، عقل و اجماع که از مهمترین منابع دینی به شمار می‌آیند،اساسی ترین منابع تربیت‌بدنی به حساب می‌آیند (خلجی ۱۳۶۵).

۲- علوم انسانی شامل تاریخ، فلسفه، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مردم‌شناسی، منابع درجه دوم را در تربیت‌بدنی تشکیل می‌دهند. واقعیت های موجود در تربیت‌بدنی از یافته‌‌های حاصل از منابع مذکور نیز به وجود می‌آید. به این وسیله چارچوب دانش تربیت‌بدنی گسترش داده می‌شود.

۳. علوم پایه به‌ویژه زیست‌شناسی،علم‌الحرکات  (بخشی از علم فیزیک) و فیزیولوژی، علومی هستند  که مربی  تربیت‌بدنی را با ساختار مادی پیکر آدمی، قوانین حرکت و کارکردهای دستگاه های مختلف بدنی آشنا می‌کند.

اصول چیست

اصول در بیان لغوی جمع اصل و به معنای ریشه و پایه است. اصول را می‌توان به عنوان حقایق یا مفاهیمی که بر پایه واقعیات بنیان شده و به عنوان راهنما جهت اجرا و انتخاب مورد استفاده قرار می‌گیرد» تعریف کرد.

اصولی که از تربیت بدنی استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

۱- در حوزه یادگیری حرکتی، متخصصان برای یادگیری مهارت های حرکتی سه مرحله: شناختی ـ کلامی، حرکتی و خودکاری ذکر می‌کنند.

۲- در حوزه رشد حرکتی، متخصصان اظهار داشت هاند که دوره کودکی، دوران تغییرات کیفی حرکت است.

۳- با مطالعه تاریخ حوزه تربیت‌بدنی و ورزش، به‌خصوص تمدن های منقرض شده در طول تاریخ به یک قاعده کلی و دائمی پی می‌بریم: «هر ملتی که می‌خواهد پابرجا و مستحکم بماند، تحکیم مواضع اخلاقی و آمادگی جسمانی از ملزومات اساسی است.»

 4- با توجه به یافته‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی معلوم شده است که انسان ها با هم تفاوت دارند. این تفاوت ها به حدی است که منجر به «ایده یکتایی نسبی» انسان شده است (نیک‌زاد ۱۳۷۱). یعنی هیچ‌ یک از افراد انسان با یکدیگر شباهت کامل ندارد. این حقیقت، دستورالعملی را برای کارشناسان و مربیان برنامه‌ریزی ورزشی عرضه می‌کند.

نحوه عملکرد اصول

۱- نشان‌دهنده جهت و تعیین اهداف

۲- توانمند کردن افراد به اتخاذ تصمیم هایی نسبت به موضوع های بحث‌انگیز

تغییرپذیری اصول

دانشمندان اسلامی معتقدند برخی اصول تغییرپذیر و برخی دیگر تغییر ناپذیرند. ایده‌آلیست ها چون معتقدند حقیقت مطلق است، آن را تغییرناپذیر می‌دانند. رئالیست ها و پراگماتیست ها حقیقت را نسبی می‌دانند و می‌گویند اگر شرایط و اوضاع تغییر کند، آن هم تغییر خواهد کرد (خالدان ۶۶ ـ ۱۳۶۵).

در اسلام دو دسته مقررات وجود دارد:

 اول مقررات ثابت که براساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است که دین و شریعت اسلامی نامیده می‌شودکه تغییر ناپذیرند. مثل علوم زیست‌شناختی

بخش دوم مقررات قابل تغییر وجود دارد که به جهت مصالح مختلف زمان و مکان اختلاف پیدا می‌کند. مثل حقایق سیاسی و اجتماعی.

مبانی تربیت‌ بدنی

عبارت است از «بررسی اصول و شالوده‌هایی که از منابع دینی، علمی و فلسفی در تربیت‌بدنی استفاده می‌شود.» به عبارت دیگر «آن بخش از قواعد اجرا و ضوابط تربیت‌بدنی را که باید از منابع دینی، علمی (زیستی ـ انسانی) و فلسفی پایه‌ریزی و در امر تربیت نیز استفاده شود، مبانی تربیت‌بدنی گویند.»

تلگرام

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *