آشنایی با حرکات و عضلات کتف

تلگرام

مفصل ترقوه و کتف

زائده آخرمی کتف با سر اخرمی استخوان ترقوه مفصلی متحرک از نوع سه محوره می سازد. مفصلی بسیار ضعیف که ساختمان مفصلی ندارد و براحتی در می رود و فقط توسط لیگامنت کتف – ترقوه محکم نگهداری می شود. این مفصل دارای سه محور حرکتی است و ضمناً دارای حرکتی خطی به مقدار کم است.

imagesمفصل ترقوه و جناغ

این مفصل از اتصال سرجناغی استخوان ترقوه با قسمت سر استخوان جناغ سینه بوجود می آید. ساختمان کروی دارد و دارای حرکات کامل حول سه محور حرکتی می باشد.

بالا رفتن کتف: در این حرکت کتف بدون هیچ چرخشی و به صورت مستقیم به سمت بالا تغییر وضعیت می دهد. در این حرکت، لبه داخلی کتف از شروع تا پایان حرکت، موازی با ستون فقرات، به سمت بالا حرکت می کند. حرکت بالا کشیدن کتف از مفصل جناغ ترقوه انجام می شود.

 پایین کشیدن کتف: برگشت از حالت بالا تا رسیدن به وضع طبیعی

دورشدن کتف: کتف بدون چرخش از خط میانی بدن دور می شود. در واقع، حرکت دورشدن کتف به معنای دقیق کلمه حرکتی فرضی است و امکانپذیر نیست،

زیرا: ۱- حالت کروی شکل قفسه سینه که در واقع کتف بر روی آن حرکت دارد.۲ -کشیده ‎شدن استخوان ترقوه به جلو حول محور عمودی و موازی با سطح افقی
Shoulder-movements-elmevarzeshنزدیک شدن کتف: نزدیک شدن لبه داخلی دو کتف به یکدیگر را ‌گویند. این حرکت به صورت خطی انجام می شود و کتف چرخشی حول محور خاصی ندارد.

 چرخش بالایی کتف: این حرکت حول محور افقی – سهمی (ساجیتال) انجام می شود. به این صورت که در انجام چرخش، زاویه تحتانی کتف به سمت خارج و بالا متمایل می شود و انتهای خار کتف (زاویه بالایی و داخلی) به ستون فقرات نزدیک می شود.

 چرخش پایینی کتف: برگشت زاویه تحتانی کتف، از حالت چرخش بالایی به سمت ستون فقرات

 بلندشدن لبه پایینی استخوان کتف و برگشت به حالت اولیه: این حرکت حول محور افقی- عرض ( فرونتال ) صورت می گیرد.به صورتی که زاویه تحتانی کتف از سطح بدن فاصله می گیرد.ایین حرکت همراه با حرکت فرا باز شدن ( هایپراکستنشن ) بازو است و بدون حرکت بازو امکان پذیر نیست.

عضلات کتف

عضلات نزدیک کننده کتف

 عضلات متوازی‎الاضلاع، ذوزنقه و گوشه‌ای باعث نزدیک ‎شدن کتف به خط میانی بدن می ‌شوند.

عضله ذوزنقه‌ای

trapezius200یکی از عضلات وسیع ناحیه خلفی تنه است. این عضله از استخوان پس‎سری تا مهره‌های پشتی را پوشش می‌دهد که به چهار بخش تقسیم می ‌گردد:

بخش اول

 سرثابت: استخوان پس‎سری (پایه جمجمه).

سر متحرک : سطح خلفی یک سوم  ابتدای استخوان ترقوه.

عملکرد: کشش بالایس استخوان کتف

بخش دوم

 سرثابت: لیگامنت گردنی.

 سر متحرک : زایده آخرومی.

عملکرد : کشش بالایی (به صورت جزئی)، نزدیک ‎کننده و چرخش‎ دهنده بالایی کتف است.

بخش سوم

 سرثابت: زایده شوکی مهره هفتم گردنی و سه مهره پشتی

 سر متحرک : خار کتف.

عملکرد: نزدیک کردن کتف است.

بخش چهارم

 سرثابت: زایده شوکی چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی.

 سر متحرک : پایه خار کتف.

عملکرد: ثابت‎کردن، نزدیک کردن، پایین کشیدن و چرخش کتف به طرف بالاومهمترین وظیفه آن ثابت‎ کردن کتف برای حرکات بازو است.

عضله متوازی الاضلاع

rhomboids_muscle220

در ثابت کردن استخوان کتف در موقع حرکت بازو نقش مهمی به عهده دارد.

سرثابت: زایده شوکی آخرین مهره گردنی و پنج مهره اول پشتی

سر متحرک : لبه داخلی کتف

عملکرد: علاوه بر نزدیک کردن کتف، موجب پایین کشیدن این عضو نیز می ‌شود.

عضله گوشه‌ای

levator_scapulae220عمل اصلی بالا کشیدن استخوان کتف و به صورت ضعیف در حرکت نزدیک کردن کتف مؤثر است.

عضلات دورکننده کتف

دو عضله دندانه‌ای قدامی و سینه ای کوچک باعث دورشدن کتف از ستون فقرات می ‌شوند.

عضله دندانه‌ای بزرگ

serratus_anterior220در زیر استخوان کتف قرار دارد، نقش بسیار مهمی را در ثابتکردن کتف عهدهدار است.

سرثابت: سطح تمامی دنده‌ها

سر متحرک : لبه داخلی سطح قدامی استخوان کتف، بین زاویه فوقانی و تحتانی مفصل

عملکرد: دورکردن کتف از خط میانی بدن، چرخش بالایی کتف

عضله سینه ای کوچک

در بخش عضلات پایین کشنده کتف توضیح داده خواهد شد.

عضلات پایین کشندۀ کتف

پایین کشیدن کتف با سه عضله سینه‌ای کوچک، قسمت چهارم عضله ذوزنقه‌ای و عضله تحت ترقوه‌ای انجام می‌شود.

عضله سینه‌ای کوچک

pec_minor

از عضلات عمقی بدن است ، در قسمت قدامی سینه قرار دارد.

سرثابت: دنده‌های سوم، چهارم و پنجم

سرمتحرک: کناره داخلی و سطح فوقانی زایده غرابی

عملکرد: کشش پایینی کتف ،دورکردن این استخوان از خط میانی بدن و چرخش آن به طرف پایین نقش دارد.

عضله تحت ترقوه ای

subclav

عضله تحت ترقوه‌ای از عضلات بخش قدامی سینه است که در زیر ترقوه قرار دارد.
سرثابت: سطح فوقانی غضروف اولین دنده.

سرمتحرک: ناودان زیر ترقوه.

عملکرد: پایین کشیدن کتف، ثابتکردن این استخوان (مفصل ترقوه جناغی) و در بالا کشیدن دنده اول نیز مؤثر است.

عضلات بالا کشندۀ کتف

 کشش بالایی کتف به کمک عضلات گوشه‌ای، متوازی ‌الاضلاع و ذوزنقه (بخش اول و دوم) انجام می ‌گیرد.

عضله گوشه‌ای

levator_scapulae220

در گوشه فوقانی کتف قرار دارد، مهمترین عضله در کشش بالایی کتف به حساب می‌آید.

سرثابت: زایده عرضی چهار مهره اول گردنی.

سر متحرک: لبه داخلی استخوان کتف بین زاویه بالایی و پایه خار کتف.

عملکرد:بالا کشیدن کتف، نزدیک کردن و چرخش پایینی کتف. همچنین، اگر کتف ثابت باشد، انقباض یک طرفه عضله باعث حرکت خم ‎شدن جانبی گردن نیز می ‌گردد.

عضلات متوازی‌الاضلاع و ذوزنقه (بخش اول و دوم) قبلاً توضیح داده شده اند

عضلات مؤثر در چرخش بالایی کتف

 چرخش بالایی کتف به کمک عضلات ذوزنقه‌ای بخش ۴ و۲ و دندانه‌ای قدامی انجام می‌گیرد.

عضلات مؤثر در چرخش پایینی کتف

چرخش پایینی کتف را عضلات متوازی الاضلاع، گوشه‌ای و سینه‌ای کوچک انجام می‌دهند.

بلندشدن زاویه تحتانی کتف

بلندشدن زاویه تحتانی کتف به صورت غیرفعال انجام می‌گیرد.

بدین معنی که این حرکت با انقباض عضله یا عضلات خاصی به ‎وجود نمی ‌آید. با حرکت بازو به طرف عقب و فشاری که سر استخوان به حفره دوری وارد می ‌آورد، این حرکت در کتف ایجاد می ‌‌شود.

عضله سینه‌ای کوچک به طور بسیار ضعیف در بلند شدن زاویه تحتانی کتف مؤثر است.

منبع: اختصاصی elmevarzesh.com

دکتر ابوالفضل فراهانی

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۴ نظر

  1. افسانه گفت:

    خیلی خوب بود ممنون

  2. marjan گفت:

    عالی بود

  3. فاطیما گفت:

    سلام سایتتون واقعا عالیه.. خدا قوت… من به صورت حرفه ای والیبال کار میکنم اما سرویسهای چکشی رو نمی تونم رد کنم… مربیم میگه کتف ومچ دستم ضعیفه.. لطفا راهنماییم کنید بهترین وسریعترین تمرینات رو انجام بدم چون در شرف مسابقاتیم.. با تشکر

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *