ورزش پیلاتس چیست؟ چه فواید و عوارضی دارد؟ ۳۱

ورزش پیلاتس چیست؟ چه فواید و عوارضی دارد؟

بروزرسانی- ۹۷/۴/۱۵ ورزش پیلاتس یکی از تمرینات یا بهتر است بگوییم رشته های ورزشی مرتبط با سلامت است که در ﺳﺎل ١٩٢٠توسط ژوزف هوبرتوس پیلاتس بنیانگذاری شده است. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ...