در بین زنان و و مردان به لحاظ ساختار اسکلتی و عضلانی تفاوت های زیادی وجود دارد. تفاوت های اسکلتی میان مردان و زنان در بخش های شانه، قفسه سینه، لگن و جمجمه می باشد. به عنوان مثال در اسکلت مردان نسبت به اسکلت زنان کتف ها عریض تر و قفسه سینه طویل تر می باشد. استخوان های بدن مردان سنگین تر از کل استخوان های  بدن زنان می باشد. همچنین پای مردان اندکی از پای زنان بلند تر است.

تفاوت های اسکلتی میان زنان و مردان

لگن بهترین قسمت برای تمیز دادن اسکلت در دو جنس است.تفاوت های لگن در دو جنس بدین قرار است:

  • به طور کلی لگن زن کوتاه تر و پهن تر می باشد
  • مدخل لگن در زن گشادتر است(به منظور تسهیل روند زایمان )
  • سوراخ سدادی در مرد بیضی شکل و در زن مثلثی شکل است
  • استخوان خاجی در زن پهن تر است

تفاوت های اسکلتی میان زنان و مردان

دندان های مردان بزرگتر، قوس فوق ابرویی بزرگتر و برجسته تر، پیشانی پایین تر و شیب دار تر می باشد. استخوان فک تحتانی در زنان گردتر و در مردان چهار گوش می باشد. استخوان گونه در مردان برجسته تر است. جمجمه مردان حجیم تر و بزرگ تر است.

تفاوت های اسکلتی میان زنان و مردان

جمجمه زنان گردتر و در فرق باریک است. بینی زنان تیزتر، باریک تر و دارای برجستگی کمتری می باشد. استخوان های کل بدن مردان سنگین تر از استخوان های کل بدن زنان می باشد. مردان بطور متوسط ۱۰ سانتی متر بلند قامت تر از زنان می باشند.

سایر تفاوت ها

مردان بطور متوسط ۱۰ سانتی متر بلند قامت تر از زنان می باشند. توده عضلانی مردان ۵۰ درصد بیشتر از توده عضلانی زنان است؛، بدین مفهوم که زنی که هم سایز مرد همتای خود است تنها ۷۰ درصد وی قدرت عضلانی دارد. قلب زنان ۲۵ درصد کوچک تر از قلب مردان است. بنابراین قلب مردان توان پمپاژ خون بیشتری را داراست. به همین خاطر در هر فعالیت بدنی زنان زود تر از مردان خسته می شوند.

بدن زنان ۱۰ درصد چربی بیشتری دارد. تجمع و نحوه توزیع چربی در زنان در بازوها، زانوها و سرین متمرکز است (گلابی شکل) اما در مردان در نیمه میانی بدن و در پشت، قفسه سینه و شکم (سیبی شکل). انعصاف پذیری بدن زنان بیشتر از مردان می باشد. گنجایش شش های مردان ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از شش های زنان است. بنابراین توان انجام فعالیت های هوازی در مردان بالاتر است.

تفاوت های دیگری هم در بین زنان و مردان وجود دارد، منتها سعی شده بیشتر به تفاوت های اسکلتی و عضلانی پرداخته شود.