اصول یادگیری مهارت – طرح انتقال

تلگرام

طرح انتقال

یک طرح انتقال ممکن است تاثیرات نسبتاً پایدار و موقت یک متغیر را از هم جدا کند.  این روش دو جنبه مهم دارد. اول باید فرصت داده شود تا آثار موقتی متغیر از بین برود. دوم  فراگیرندگان در شرایط مساوی آزمایش می‏شوند. یک راه­ حل این است که یک آزمون انتقال یا یک «آزمون یادداری» در روز بعد که دو گروه در شرایطی یکسان تمرین میکنند، انجام شود.

طرح انتقال به شرح زیر خلاصه میشود

زمان کافی (استراحت) را برای تحلیل آثار موقتی در نظر بگیرید. زمان به ماهیت خاص آثار موقتی، متفاوت است.
مجدداً فراگیرندگان را با یک آزمون انتقال آزمایش کنید، آزمون را در شرایط یکسان برای هر دو گروه به عمل آورید.
هر تفاوتی که در این آزمون انتقال دیده شود، ناشی از تفاوت در قابلیت نسبتاً پایدار اجرا یا به زبان دیگر ناشی از «یادگیری» است.فقط از طریق نوعی آزمون انتقال یا یادداری است که، پس از تحلیل هرگونه اثر موقتی سطح واقعی پیشرفت فرآگیرندگان آشکار می‏شود.

 اگر نمره یک فراگیرنده در فعالیتی براساس آموخته­ هایش داده می‏شود،پس نمره­ دهی به اجرای او در پایان یک جلسه تمرین نابخردانه است زیرا  سطح یادگیری با آثار موقتی تمرینی پوشانده می‏شود. بهتر این است که پیشرفت فراگیرنده را براساس یک  آزمون یاد داری که با تأخیر انجام می‏شود ارزشیابی کرد. فاصله زمان آزمون با تمرین آنقدر طولانی باشد که در آن فاصله، آثار موقتی تمرین ناپدید شوند. یادگیری باید در شرایطی ارزشیابی شود که زمان کافی از تمرین گذشته باشد و آزمودنی بخوبی استراحت کرده باشد.
کاربردها

۱-پیشرفت یادگیری هر نفر را با استفاده از آزمون انتقال یا یا داری ارزشیابی کنید.
۲-این آزمون باید نسبتاً از مرحله تمرین جدا باشد و پس از استراحت انجام گیرد.
۳-آثار موقتی ممکن است به اجرا بیفزایند یا از آن بکاهند، بنابراین آماده باشید که در یک آزمون یاد داری، زمانی که این آثار ناپدید می شوند، شاهد افزایش یا کاهش در اجرا باشید.

انتقال یادگیری

انتقال یادگیری به کاربرد یادگیری کسب شده در یک تکلیف یا وضعیت اجرای تکلیفی دیگر مربوط است که معمولاً به نام تکلیف ملاک خوانده می­شود.

نقش انتقال در یادگیری مهارت

هر زمان که فراگیرنده، تکلیفی را تمرین کند با این امید که یادگیری به دست آمده در اجرای شکل دیگری از آن تکلیف موثر باشد، «انتقال» را مدنظر قرار داده است. انتقال از تمرین به مهارت ملاک باید اساس کار باشد. انتقال  همچنین در زمانی که معلم مهارت را برای آسان کردن تمرین، تعدیل می­کند نیز مطرح است؛ تمرین جزء باید به کل مهارت منتقل شود. انتقال به مقدار یادگیری تکلیف ملاک که بر اثر تمرین کردن یک تکلیف دیگر به دست آمده است، مربوط می‏شود. انتقال را می توان به عنوان افزایش یا کاهش تبحر در یک تکلیف، در نتیجه تمرین یا تجربه در یک تکلیف دیگر تخمین زد.

انتقال مهمترین راه تخمین یادگیری است؛  دامنه ه­ای است که تمرین در آن دامنه به زمینه­ های مشابه دنیای واقعی منتقل می‏شود. این پدیده به انتقال نزدیک معرف است که در آن هدف یادگیری تکلیفی نسبتاً مشابه با تکلیف تمرینی است. انتقال دور گاهی اوقات مربیان می­خواهند فراگیرندگان را برای پیشرفت قابلیت های عمومی­تر در دامنه وسیعی از مهارت ها تربیت کنند که فقط تعداد اندکی از این مهارتها در موقعیت های تمرینی تجربه شدهاند. این پدیده به انتقا ل دور معروف است زیرا هدف اساسی با زمینه اصلی تمرین بسیار متفاوت است. با استفاده از آزمون های انتقال یا یادداری می­ توان آثار پایدار  یادگیری را از هم جدا کرد.

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *