دسته: آناتومی انسان

۱

آناتومی عضلات بدن

عضلات بدن انسان از عناصر انقباضی تشکیل شده اند که به وسیله پدیده انقباض کلیه حرکات ارادی و غیرارادی را در انسان باعث می شوند.عـضـلات %۴۵ درصـــد وزن کـل بـدن را به خود اختصاص...

آناتومی مفصل ۹

آناتومی مفصل و انواع آن

شکی نیست که برای تسهیل حرکت اندام های بدن، لازم است قسمت های مختلف آن با یکدیگر ارتباط برقرار  کنند.این ارتباط به وسیله مفصل متحرک برقرار می شود.حرکت در یک مفصل نیز باید توسط...

۰

آناتومی استخوان لگن

اندام تحتانی اندام تحتانی ( پاها ) به وسیله کمربند لگن به استخوان بندی محوری متصل می شوند.کمربند گن از دو استخوان بی نام به وجود می آید در قسمت خلفی نیز استخوان خاجی...

۴

آناتومی استخوان های دست

استخوان های دست شامل سه قسمت می باشد: استخوان های مچ دست استخوان های کف دست استخوان های انگشتان استخوان های مچ دست شامل هشت قطعه استخوان است که در دو ردیف قرار می...

۷

آناتومی استخوان های ساعد

استخوان های ساعد در حالت آناتومیکی دو استخوان موجود در ساعد موازی هستند.در این حالت استخوانی که در خارج قرار می گیرد زند زبرین است و استخوانی که در داخل قرار گرفته است زند...

۰

آناتومی استخوان بازو

استخوان بازو استخوان بازو از نوع استخوان های بلند است و در قسمت پروگزیمال  با استخوان کتف  و در قسمت دیستال با استخوان های زند زبرین و زند زیرین مفصل می شود.این استخوان یک...

۲

آناتومی استخوان های شانه

استخوان های شانه :کمربند شانه از دو استخوان به وجود آمده است که عبارتند از ترقوه و کتف استخوان ترقوه این استخوان ، استخوانی است دراز و بشکل S.ترقوه دو انتها دارد ، یکی...

۰

آناتومی قفسه سینه

قفسه سینه قفسه از اتصال دنده ها و جناغ در جلو و دنده ها و ستون مهره ها در پشت تشکیل شده است. دنده ها یک دنده استخوانی قوس دار است و دارای یک...