دسته: تربیت بدنی

۶

تأثیر مشت کردن دست چپ بر افزایش تمرکز ورزشکاران

طبق تحقیقات جدید انجمن روانشناسان آمریکا، فشار دادن یک توپ با دست چپ‌ موجب افزایش تمرکز ورزشکاران می شود. این کار باعث فعال شدن بخشی از قسمت‌های مغز می‌شود. پژوهشگران در آلمان مهارت ورزشکاران را...

۱۲

آشنایی با حرکات و عضلات مچ پا

ساختار استخوانی این مفصل طوری در انسان توسعه یافته که دو وظیفه مهم را به خوبی انجام می دهد یکی تحمل سنگینی وزن بدن و دیگری قدرت حرکت و پیشروی را ممکن می سازد....

۲

عزت نفس در ورزش

آنکه من فردی هستم با توانائی های متفاوت از دیگران که این توانایی ها برای موفقتیم مهم هستند . عزت نفس مبنای شکل گیری اعتماد به نفس می باشد و اعتماد به نفس حالتی...

۰

تداخل تکالیف

درچه زمان تداخل تکالیف پیش می آید؟ مرحله شناسایی محرک، پردازش ممکن است به طور موازی انجام شود (بدون نیاز به توجه). در مرحله گزینش پاسخ، پردازش موازی کمتری صورت می‎گیرد و نهایتاً در...

باریکی ادراکی ۰

باریکی ادراکی

باریکی ادراکی یکی از تغییرات مهم در پردازش اطلاعات با سطح انگیختگی زیاد است.برای مثال تصور کنید که بینایی یک غواص تازه کار در عمق زیاد چقدر کم می شود.وقتی که راننده ای با...

۰

انگیختگی و اصل یو وارونه

در اجرای ماهرانه حرکات، انگیختگی، تنش و هیجان ناشی از آن در بسیاری از رشته های ورزشی امری عادی است. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه منابع مهم انگیختگی بازیکنان می...

۵

زمان واکنش

زمان واکنش نشان دهنده بسیار مهم سرعت تصمیم گیری و کارآیی آن است. زمان واکنش به فاصله زمانی بین ارائه غیر منتظره محرک تا شروع پاسخ گفته می‎شود.زمان واکنش معنای نظری مهمی دارد که...

۰

پردازش اطلاعات و تصمیم گیری

یکی از مهمترین عوامل اجرای ماهرانه تصمیم گیری است.تصمیم گیری درباره اینکه چه کاری انجام دهیم و چه چیزی را انجام ندهیم و این تصمیم گیری ها در شرایط ویژه بایستی به سرعت و...

۲

طبقه‎بندی مهارت ها

مهارت های باز و بسته یک روش برای طبقه‎بندی مهارت ها ، دامنه پایداری و ثبات وضعیت محیطی است، مهارت باز، حرکتی است که در موقع اجرای آن محیط و شرایط محیطی، متغیر و...